Protestants perspectief: Er valt wat te kiezen

Komende woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In de meeste gemeenten zijn er veel partijen om uit te kiezen. Wie inzoomt op de details, ziet wezenlijke verschillen tussen die partijen, aldus scriba ds. René de Reuver.

Woensdag 21 maart mogen we weer naar de stembus. Deze keer om dorps- en stadsgenoten in de gemeenteraad te kiezen. Het gaat nu dus niet om de Haagse ver-weg-politiek, maar om bestuurders die beslissen over de wijk en de straat waar ik woon. Het gaat deze keer om ‘dichtbij-politiek’. Dit blijkt ook wel uit de vele lokale partijen die aan de verkiezingen meedoen. Nog nooit is hun aanbod zo groot geweest.

belangrijke thema’s

De thema’s die bij deze verkiezingen belangrijk zijn hebben allemaal van doen met de lokale situatie. Volgens onderzoekers zijn vier thema’s dominant. Allereerst de vraag waar er gebouwd mag en kan worden. Nieuwe huizen voor, met name, eigen stad- en dorpsgenoten. Deze huizen moeten er komen - de economie draait immers weer op volle toeren. Alleen mag dit niet ten koste gaan van het landelijke karakter van dorp en stad. Als tweede moet onze woonomgeving herkenbaar en ‘van ons’ blijven. Gemeentelijke herindeling mag hier geen geen afbreuk aan doen. Als derde moet mijn wijk goed bereikbaar zijn. En als laatste duurzaam en energieneutraal. Maar dan wel zonder windmolens in mijn directe omgeving.

inzet voor de wijk

Het belang van deze thema’s is evident. Ook ik hoop op lokale politici die zich inzetten voor mijn wijk waar ik met plezier woon. Die goed bereikbaar en duurzaam is. Waar ik me thuis voel en tot rust kan komen. Immers: ‘my home is my castle’. De keuze voor ‘mijn’ gemeenteraadslid wordt zeker ook door deze thema’s bepaald.

De verschillen tussen de verschillende politieke partijen ten aanzien van bovenstaande thema’s zijn niet bijster groot. Allen zeggen zich in te zullen zetten voor meer woongenot in en behoud van de eigenheid van stad en dorp.

wezenlijke verschillen

Toch zijn er wezenlijke verschillen tussen de diverse partijen. Wie inzoomt op de details ziet de verschillen. Het onderscheid wordt veel groter als je leest wat hun plannen zijn ten aanzien van mensen die dreigen tussen wal en schip te geraken. Voor de velen die weinig perspectief hebben of het zelf niet (meer) redden. Kerken zijn van oudsher diaconaal actief. Met deze sociale hulp raken kerken de gemeentepolitiek. Ze zien in de praktijk waar hulp nodig is.

In ons welvarende Nederland leeft één op de negen kinderen (!) in armoede. Eén op de vijf huishoudens - concreet: 1,5 miljoen huishoudens! - kent een forse betalingsachterstand waardoor loonbeslag of afsluiting van energie plaatsvindt. In veel steden worden ongedocumenteerden - uitgeprocedeerde asielzoekers zonder papieren - overdag op straat gezet zonder enige voorziening. Alleen in Groningen wordt dit anders aangepakt, veel menswaardiger en succesvoller voor de hele stad. De voorzieningen voor kwetsbare ouderen verschillen zeer in de diverse programma’s.
Al deze ingrijpende zaken liggen op het bord van de gemeentepolitiek. Lokale politici kunnen ook hier zeker het verschil maken.

er valt wat te kiezen

Op woensdag 21 maart valt er dus zeker wat te kiezen. Het gaat dan zeker ook om fijn en goed wonen in een herkenbare omgeving. Het verschil tussen de partijen wordt scherper als je kijkt naar de keuzes die partijen voorstaan ten aanzien van de meest kwetsbaren en minst gezienen ‘binnen onze poorten’.

In het stemhokje valt er iets te kiezen. De oproep van Jezus hoor ik als stemwijzer: ‘behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen’ (Lucas 6 vers 31).

Lees ook:

Terug naar overzicht