Over je grenzen heen kijken met missionaire specialisatie

Kerk naar buiten, missionair gemeente zijn, pionieren, kerk in de buurt. Het zijn veelgehoorde termen. Maar welke rol speelt een predikant of kerkelijk werker daarin? De missionaire specialisatie van de Protestantse Kerk leidt hen op tot inspirerende, missionaire voorgangers.

Nynke Dijkstra, coördinator van de specialisatie, vertelt: “De missionaire specialisatie is een tweejarige training voor predikanten en kerkelijk werkers. In een stevig programma, een maandelijkse dag of tweedaagse, worden een aantal ‘rode draden’ getrokken: theologische verdieping, leiderschap, persoonlijk geloof/spiritualiteit, contextverkenning en contextualisering, veranderingsprocessen, creativiteit en communicatie. Bezoeken aan best practices en een reis naar Londen maken onderdeel uit van het programma. Aan de opleiding gaat een assessment vooraf en er volgt na afloop een evaluatie aan de hand van een verslag.”

Ook voor kerkenraden

De opleiding is niet alleen op predikanten of kerkelijk werkers gericht. “Kerkenraden worden meegenomen in de opleiding: ze worden geacht met een vertegenwoordiging aanwezig te zijn op vier zaterdagen, waaronder de afsluitende dag. Dat maakt deze opleiding uniek. De ervaring leert, dat het enthousiasme voor deze dagen groot is en ook steun betekent voor de opleiding en de doorwerking daarvan.”

Spreken over geloof

Tijdens een van deze dagen geven deelnemers en kerkenraden enthousiaste reacties op de specialisatie. Een kerkenraadslid uit Amersfoort vertelt: “Ik vind het geweldig om dit mee te maken. Missionair bezig zijn is niet alleen iets wat de predikant doet, maar wat we samen doen. We ontmoeten hier weer veel anderen, dat is mooi om mee te maken.”

In Friesland zette een kerkelijk werker met hulp van de kerkenraad een Messy Church op. “Door de missionaire specialisatie kwam onze kerkelijk werker daarvoor met het initiatief. Juist dat soort ideeën komen nu van onze kerkelijk werker.” De specialisatie hielp in Tilburg het gesprek op gang: ‘“Het heeft ons geholpen om over ons geloof te spreken, dat is opengebroken. We komen nu verder dan de gewone gespreksonderwerpen.” In Emmen worden meteen stevige plannen gemaakt: “We willen hier komend jaar bezig met ‘Back to Basic’ en dan niet alleen dat jaar maar hopelijk ook de jaren daarna. Zo komt er een veranderingsproces in de gemeente op gang. We willen daarvoor met de hele gemeente in gesprek. Dat moet al dit jaar, want rond de Pinksteren willen we iets doen met de mensen uit onze woonwijk. Zij moeten gaan merken wat Pinksteren is en betekent.”

Confronterend

Een deelnemer raadt de specialisatie aan: “Het is heel verfrissend om over je eigen grenzen heen te kijken. We waren op Kanaleneiland en toen realiseerde ik me hoe aangeharkt onze gemeentes zijn. We realiseren te weinig wat buiten onze gemeente plaats vindt. Dat was voor mij een confronterende ontdekking door deze opleiding.”

Na de eerste pilotgroep zijn er een aantal verbeterpunten doorgevoerd. De opleiding blijft in ontwikkeling. “We hopen in september 2018 voor de derde keer van start te gaan. De eerste twee groepen kwamen uit de breedte van de kerk. Dat leidde tot boeiende ontmoetingen en intensief leren van elkaar” besluit Nynke Dijkstra.


Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina ‘Missionaire specialisatie’
Vragen? Neem dan contact op met Nynke Dijkstra: n.dijkstra@protestantsekerk.nl.

Lees ook de blogs van Alexander Veerman over de Missionaire Specialisatie.

Foto: Jan van der Wolf

Terug naar overzicht