Oecumenisch herdenken 500 jaar protestantisme

In 2017 viert de Protestantse Kerk dat het protestantisme 500 jaar bestaat. Dat krijgt ook aandacht in de oecumenische contacten. Bijvoorbeeld op 6 november tijdens de studiebijeenkomst ‘Van conflict naar gemeenschap’.

De Katholieke Vereniging voor Oecumene houdt op vrijdagmiddag 6 november een studiebijeenkomst over de kansen en uitdagingen bij dit jubileum. Het thema is: ‘Van conflict naar gemeenschap’.

De middag begint met een gebedsdienst. Sprekers zijn: bisschop dr. Martin Hein van de Evangelische Kerk in Kurhessen Waldeck, dr. Bernhard Hegge, gedelegeerde voor oecumene van het bisdom Roermond, ds. Trinette Verhoeven, president van de Evangelisch-Lutherse Synode van de Protestantse Kerk in Nederland en dr. Margriet Gosker, coördinator van het jaarprogramma van de Protestantse Kerk rond de viering van 500 jaar protestantisme. Middagvoorzitter is dr. Ad van der Helm, gedelegeerde voor oecumene van het bisdom Rotterdam.

Studiedocument

De bezinning op luthers-katholieke betrekkingen na 500 jaar Reformatie is al enige tijd gaande. In 2013 verscheen daarover een studiedocument, dat in Nederlandse vertaling gratis is te downloaden via www.oecumene.nl

> Plaats en tijd: Evangelisch-Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11, 3441 ED Woerden, 13.30-17.00 uur. Aanmelden: secretariaat@oecumene.nl of tel. (073) 737 00 26 en door overmaking van € 7,50 op rekening NL97INGB0000801919 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. studiemiddag ‘Herdenking Reformatie’.

Terug naar overzicht