Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt

Gisteren werd in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt aan ICAN, de organisatie tegen kernwapens. Een beloning voor decennialange inzet van onder andere de Wereldraad van Kerken. Preses Karin van den Broeke: "Op de weg van gerechtigheid en vrede kun je zomaar de Nobelprijs tegenkomen!"

Beatrice Fihn, directeur van ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), bezocht onlangs een delegatie van de Raad van Kerken in Nederland en herinnerde zich intens het moment van de bekendmaking van het feit dat de Nobelprijs voor de Vrede dit jaar aan ICAN toegekend is. Het kantoor van de Wereldraad van Kerken, waarin ICAN gehuisvest is, werd onmiddellijk overspoeld door felicitaties en, misschien nog wel meer, door pers. De intense vreugde moest onmiddellijk omgezet worden in adequaat reageren op al die aandacht. Onderweg naar de uitreiking zegt Beatrice Fihn dat deze Nobelprijs in feite een prijs is die toegekend is aan miljoenen mensen wereldwijd die zich reeds decennialang inzetten voor het uitbannen van kernwapens. En natuurlijk houdt de prijs ook een opdracht in: nu móet het ook op korte termijn komen tot een wereldwijd verbod op kernwapens.

Nooit het juiste middel

In de Protestantse Kerk in Nederland is bekend hoe de synode zich reeds in de zestiger jaren uitsprak tegen het gebruik van kernwapens en in de zeventiger jaren ook tegen het bezit ervan. In de jaren tachtig, de tijd van de grote demonstraties tegen kernwapens, raakte het gesprek hierover op het grondvlak van de kerk meer gepolariseerd. Strategische theorieën over afschrikking speelden daarbij een rol. De verdeeldheid die dit met zich meebracht in kerk en samenleving zorgden vervolgens voor decennialang zwijgen. Inmiddels kentert het tij weer. De Wereldraad van Kerken sprak zich opnieuw uit voor een wereldwijd verbod op kernwapens. De paus sprak zich onlangs in dezelfde bewoordingen uit. In Nederland werd ook een coalitie gevormd van Rode Kruis, PAX, burgemeesters voor vrede, advocaten voor vrede, artsen voor vrede, humanisten en kerken: met elkaar spraken zij politici en samenleving aan: kernwapens kunnen nooit het juiste middel zijn om mensen te beschermen. Zelfs ongebruikt brengen ze onoverzienbare humanitaire risico’s met zich mee. Met de modernisering ervan zijn ongelooflijke sommen geld gemoeid. En aan gebruik van kernwapens moet je helemaal niet denken: het is het meest destructieve massavernietigingswapen dat we op aarde kennen. Vreemd dat het het enige massavernietigingswapen is dat nog niet verboden is.

Een stap op de weg van de vrede

In 2018 wordt het zeventigjarig bestaan van de Wereldraad van Kerken gevierd. Net als veel andere internationale organisaties werd de Wereldraad kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht. Om verbondenheid op de weg van vrede en gerechtigheid gestalte te geven en te tonen. Een concrete vertaling van miljoenen mensen die het aandurven om zich niet door angst voor de vijand te laten leiden, maar die zelf een stap vooruit willen zetten op de weg van de vrede beantwoordt aan de droom die velen bij de oprichting van de Wereldraad reeds hadden.


ds. Karin van den Broeke

preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

 

Terug naar overzicht