Werkbegeleiding verandert

Er werken vanaf 1 januari 2017 geen predikanten meer voor de werkbegeleiding bij de dienstenorganisatie.

Wat betekent dit voor de huidige drie vormen van werkbegeleiding voor predikanten en kerkelijk werkers?

Mentoraat

Beginnende predikanten en kerkelijk werkers krijgen in het kader van de Permanente Educatie in het eerste jaar begeleiding van een mentor. Dit mentoraat blijft bestaan. Beginnende predikanten en kerkelijk werkers kunnen zich via pcte@protestantsekerk.nl aanmelden voor mentoraat. De dienstenorganisatie (team PCTE) verzorgt de ondersteuning van de koppeling van een mentor en een mentorant. Het is het voornemen daarvoor in Extranet een digitaal overzicht aan te bieden van mentoren, met de mogelijkheid voor de mentorant om een koppeling aan te vragen. Tot deze mogelijkheid is gerealiseerd, verzorgt het PCTE de koppeling. Het PCTE zal eveneens zorgdragen voor een trainingsaanbod voor mentoren.

Individuele werkbegeleiding op verzoek

Er zijn verschillende vormen van individuele begeleiding, zoals coaching, mediation, supervisie of geestelijke begeleiding. In de afgelopen jaren is daarvoor een breed aanbod van zelfstandige begeleiders ontstaan, zoals het recent gestarte netwerk van geestelijk begeleiders, bestaande uit predikanten van de Protestantse Kerk.

Predikanten en kerkelijk werkers kunnen met de dienstenorganisatie contact opnemen voor advies over de mogelijkheden. Ook komt voor 1 januari de informatie over zelfstandig gevestigde begeleiders op de website www.protestantsekerk.nl beschikbaar.

Vanaf september 2017 is de individuele begeleiding onderdeel van de Voortgezette Nascholing (onderdeel van de Permanente Educatie). De generale synode besloot hier onlangs toe. Dit betekent dat daarmee ook de financiering van de individuele begeleiding geregeld is.

In de toekomst is de aandacht voor het welbevinden van predikant, kerkelijk werker en gemeente een belangrijke taak voor de nieuwe classispredikant (in functie vanaf januari 2018). Tot die tijd kunnen predikanten en kerkelijk werkers in voorkomende gevallen contact opnemen met de Regionale Adviseurs Classicale Vergadering (RACV).
Vragen hierover, neem dan contact op met pcte@protestantsekerk.nl.

Teambegeleiding

In de afgelopen jaren is door de werkbegeleiding een aanbod voor teambegeleiding ontwikkeld. Daarvoor verwijst de dienstenorganisatie in de toekomst naar zelfstandig gevestigde gemeentebegeleiders.

Terug naar overzicht