Kohlbrugge aan kop

Nationale Protestantentest binnen vier weken ruim 25.000 keer ingevuld.

De 19e-eeuwse predikant Hermann Kohlbrugge staat op nummer 1 bij de Nationale Protestantentest. Hij wordt gevolgd door Johan Ferrier en Albert Schweitzer. Meer dan 25.000 mensen hebben de test al ingevuld.

Theoloog Hermann Kohlbrugge voert de lijst aan. Hermann Friedrich Kohlbrugge (Amsterdam, 15 augustus 1803 – Elberfeld, 5 maart 1875) was een Nederlandse gereformeerd theoloog uit de 19e eeuw, die sterk de genadeleer van Luther en Calvijn wilde benadrukken. De kern van Kohlbrugges prediking is, dat de gelovige onheilig is in zichzelf, maar tegelijkertijd geheiligd is in Christus. Door de evangelische radicaliteit hiervan wordt Kohlbrugge niet gewaardeerd door de hoofdstroom van de 19e-eeuwse theologie.

Smalle weg

In de test worden mensen die op hem lijken getypeerd als mensen die kiezen voor de smalle weg. Ze kiezen wat geloven betreft voor de smalle, soms moeilijk begaanbare weg en niet voor het brede, gemakkelijke pad. Van nieuwlichterij moeten ze niets hebben, maar een stevige discussie over je geloof gaan ze zeker niet uit de weg.

Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk was een van de mensen bij wie Kohlbrugge als eerste uit de test kwam. Op de tweede en derde plaats staan bij hem Luther en Bonhoeffer.

Vergunst: “De protestantentest noemt mij een leerling van Kohlbrugge, (Ja, principes gaan voor welbevinden), Luther (ja, de genade ontvangen we door het geloof, dankzij Gods lieve Zoon) en daarna Bonhoeffer (ja, gehoorzaamheid aan de geboden van God doet helemaal mee). Dat is een uitkomst waarvoor ik me niet schaam, integendeel.”

Tweede en derde plaats

Johan Ferrier, de eerste president van onafhankelijk Suriname, en de Duitse theoloog en arts Albert Schweitzer staan op nummer 2 en 3. De dichteres Nel Benschop is de hoogst genoteerde vrouw op plaats 8.

De test is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en werd op 31 oktober bij de start van het jubileumjaar ‘2017: 500 jaar protestant’ gelanceerd. Het jubileumjaar is hét moment om iedere Nederlander te vragen hoe protestants hij of zij (nog) is. Lijkt iemand op Bach of op Koningin Wilhelmina? Op Martin Luther King of majoor Bosshardt? Met de Nationale Protestantentest ontdekken Nederlanders de protestant in zichzelf.

De Nationale Protestantentest bestaat uit 23 vragen rond kerk en geloven. Op basis van de antwoorden ziet elke deelnemer op welke drie bekende protestanten hij of zij het meeste lijkt.
In de test zijn profielen van 23 bekende protestanten uit binnen- en buitenland opgenomen.

De test is online in te vullen via www.nationaleprotestantentest.nl.

500 jaar protestantisme

Vanaf 31 oktober 2016 tot en met 31 oktober 2017 vinden er tal van activiteiten plaats in het kader van 500 jaar protestantisme. Naast en met verschillende kerkgenootschappen, oecumenische organisaties en gelegenheidscoalities herdenkt en viert de Protestantse Kerk 500 jaar protestantisme. De slotviering is op 31 oktober 2017 in de Dom in Utrecht. Meer informatie via www.500jaarprotestant.nl.

Terug naar overzicht