Zo viert u met de hele gemeente IsraŽlzondag - plus download

In deze handreiking voor de IsraŽlzondag vertellen verschillende jonge mensen over de bijzondere band die zij hebben met het Jodendom. "Deze kennis is een enorme verrijking voor mijn eigen religieuze beleving", aldus Kor Bras. Download de handreiking onderaan dit artikel.

Hans, Harmke, Kor en Liesbeth: vier jonge mensen onder de indruk van Israël en het Jodendom.

Op studiedagen en andere bijeenkomsten van Kerk en Israël treffen we weinig of geen jonge mensen. Het lijkt erop dat zij weinig belang hechten aan de verbondenheid van de kerk met Israël. Maar is dat eigenlijk wel zo? Vier jonge mensen - Hans van Dijk, Harmke Bons, Kor Bras en Liesbeth Hak - laten zien dat zij wel degelijk ‘iets’ hebben met Israël en met het Jodendom. Hun portretjes kunnen een plek krijgen tijdens of na de dienst op Israëlzondag, bedoeld om over door te praten.

Kor Bras - “Enorme verrijking voor mijn eigen religieuze beleving”

Hij heeft veel affiniteit met het Jodendom. Kor Bras (35): “Met name de rijkdom van de kennis die daarin te vinden is en de manier waarop de Schriften worden gelezen is een enorme verrijking voor mijn eigen religieuze beleving. Het leren kennen van de Joodse traditie werpt een ander licht op de verhalen in de evangeliën. Het is een religie van doen, van eigen verantwoordelijkheid en van creativiteit. Ook de ruimte voor discussie, het gevoel voor traditie en de levenskunst vind ik geweldig.”

Hij kwam voor het eerst in aanraking met het Jodendom in het Joodse leerhuis in ‘s-Hertogenbosch. “Op advies van mijn schoonmoeder kwam ik bij het leerhuis van rabbijn dr. Tzvi Marx terecht. Bij hem begon ik met het lezen van Juda Halevi. Ik ging verder met het werk van Pinchas Lapide, Elie Wiesel en Abraham Joshua Heschel. Het heeft veel van mijn oude geloofsbeelden volledig onderuit gehaald. Op een gegeven moment denk je wel eens; waar blijf ik nog als religieus christen? Maar op een gegeven moment vind je daarin ook je weg.”

Jodendom vandaag de dag heeft het niet altijd makkelijk, ook in Nederland bestaat antisemitisme. “De haat die begint met Joden gaat altijd verder in xenofobie naar andere groepen. Antisemitisme wordt vaak met verschillende schijnargumenten weggepoetst, maar het is er wél. Het is van de zotte dat we in een land leven waar je aangevallen kunt worden omdat je een uiting van je religie draagt, waar gebedshuizen en scholen politiebewaking nodig hebben, en waar jij en je kinderen aangevallen worden om gebeurtenissen aan de andere kant van de wereld waar je niets mee te maken hebt.”

Kor volgt de ontwikkelingen in de staat Israël met veel interesse. “Het is een complexe situatie. Mensenrechten van Palestijnen worden vaak niet gerespecteerd, tegelijkertijd is er de begrijpelijke zorg van de Israëli's voor hun eigen veiligheid. Het is makkelijk praten vanuit onze comfortabele positie, en het is nog makkelijker om partij te kiezen voor de een of de ander. Voor de buitenstaander blijft dit erg gemakkelijk en zonder consequenties. Ik geloof dat een oplossing uiteindelijk van binnenuit zal moeten komen én van beide kanten.”

Handreiking Israëlzondag

Download hier de gehele handreiking. 

Deze handreiking is te gebruiken om de Israëlzondag op 7 oktober in uw gemeente vorm te geven. 

Vier tips voor de Israëlzondag

1. Gebruik de portretjes als inspiratie voor de verkondiging. Lees voorafgaand aan de verkondiging (een deel van) de portretjes voor of laat vier (jonge) gemeenteleden elk een portretje voorlezen.

2. Praat met de gemeenteleden na de kerkdienst door over Israël. Bied tijdens de dienst op Israëlzondag - en zo mogelijk de zondag ervoor en in het kerkblad - aan dat na de dienst doorgepraat kan worden over Israël. Organiseer daar koffie en wat lekkers bij.

3. Lees met de aanwezigen tijdens de bespreking de vier verschillende portretjes; laat vier mensen een bijdrage voor hun rekening nemen. Vraag de deelnemers daarna welk verhaal hen het meest aanspreekt en waarom. Vraag daarna naar eigen ervaringen met Israël en met het Jodendom. Is het ‘ver van het bed’ of niet? Zouden ze het graag anders zien? De bijeenkomst kan uiteraard ook op een ander moment georganiseerd worden.

4. Plaats een vooraankondinging in het kerkblad of de website. U kunt als vooraankondiging van de Israëlzondag ook (een van) de portretjes opnemen in het kerkblad of op de website van uw kerk.

Terug naar overzicht