Kerkproeverij smaakt goed

Het Kerkproeverij-weekend maakt veel creativiteit los. Vier voorbeelden over de kunst van het uitnodigen en een open kerk zijn.

Kerkproeverij is een landelijke campagne die kerken gelegenheid biedt om mensen vrijblijvend uit te nodigen voor een dienst. Ruim vierhonderd plaatselijke gemeenten en parochies hebben zich aangemeld via de website van Kerkproeverij. Anderen doen wel mee, zonder zich aan te melden.

Heel Abcoude bakt

Het thema ‘proeven’ nodigt meerdere kerken uit tot bakken. In Abcoude staat Kerkproeverij in het teken van ‘Heel Abcoude bakt’. In de aanloop naar  het Kerkproeverij-weekend stonden de gezamenlijke kerken van Houten bij een grote stand op de jaarlijkse activiteitenmarkt. Voorbijgangers kregen een bord met de vijf basissmaken voorgehouden. Kent u deze smaken? Aan welke smaak doet de kerk u denken? Vervolgens werden mensen gewezen op de mogelijkheid de kerk (weer) eens te komen proeven op 10 september.

Noveen in Voorburg

In Voorburg werd breed aandacht gegeven aan de Kerkproeverij, in samenwerking met de Rooms Katholieke parochie. De parochie kwam met het idee om een ‘Noveen’ te organiseren, een gebedsperiode voorafgaand aan de Kerkproeverij. Een gebedsboekje werd gemaakt en in een startbijeenkomst uitgedeeld aan gemeenteleden. De plaatselijke Raad van Kerken zorgde voor een grote advertentie in het huis-aan-huisblad, gericht op mensen die niet naar de kerk gaan. De voorgangers van de protestantse gemeenten hebben zich gezamenlijk voorbereid op de zondag tijdens een inspiratiesessie - waarbij ze de bijbelgedeeltes voor die zondag bespraken. In een kerkdienst werd uitvoerig aandacht besteed aan Kerkproeverij. Dat leverde ook ongemakkelijke gevoelens op, aldus ds. Els van der Wolf. ‘Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd dan mensen uitnodigen’- tegelijk was het wel heel stil en aandachtig in de kerk.

Kunst van het uitnodigen

In Veenendaal is regelmatig aandacht besteed aan Kerkproeverij via het eigen kerkblad, waarbij de nadruk wordt gelegd op de uitnodiging. Succes zit hem niet in de hoeveelheid mensen die komen, maar in de hoeveelheid uitnodigingen. De landelijke promotiefilmpjes over Kerkproeverij werden in de diensten vertoond. Samen met de Rooms-Katholieke voorganger stond ds.John Boogaard in de plaatselijke krant met een verhaal over Kerkproeverij. Veel (wijk)gemeenten in Veenendaal doen mee.

De Jeruzalemkerk in Amsterdam begon de voorbereidingen al voor de zomer. Ook hier werden de promotiefilmpjes van de website ingezet. Daarnaast kwam er op de Facebookpagina een stappenplan voor gemeenteleden: hoe nodig je iemand uit? Kernwoorden: BID - vraag God wie je kunt uitnodigen, BESLUIT wie je uitnodigt, BEREID je uitnodiging voor, BEWEEG, nodig daadwerkelijk uit, BRENG VERSLAG UIT, deel je ervaringen met anderen en BID opnieuw voor degene die uitgenodigd is. Over de dienst zelf meldt ds. Elsbeth Gruteke het volgende: ‘We kiezen er voor om een zo gewoon mogelijk dienst te houden, gewoon met alle elementen die op een gewone zondag voorbij komen: zingen met orgel en band, bidden, Bijbel lezen, collecte, koffie drinken na de dienst. In de keuze van de Schriftlezing, dat wordt de barmhartige Samaritaan, en in de manier waarop we toelichten wat we aan het doen zijn, houden we rekening met de aanwezigheid van de gasten. Na de dienst is er een goed verzorgde koffie met lekkere taart en uitnodigende hapjes. Ook zorgen we voor informatie over wat er allemaal in de kerk aangeboden wordt aan cursussen, kringen etc. ‘

De eerste ervaringen met Kerkproeverij smaken goed. Het maakt veel creativiteit los. De oecumenische samenwerking inspireert en ontroert mensen.

>Kijk op www.kerkproeverij.nl in welke kerk in uw buurt u dit weekend eens kunt ‘proeven’.

Terug naar overzicht