Kerkdienst over Van Gogh

Op 23 april is in de Grote Kerk van Dordrecht een kerkdienst over Vincent van Gogh.

Vincent van Gogh (1853-1890) heeft tijdens zijn leven enkele maanden in Dordrecht gewoond en heeft in deze periode regelmatig de Grote Kerk van Dordrecht bezocht. Dit jaar is dit precies 140 jaar geleden. Ter gelegenheid hiervan is op 23 april een speciale kerkdienst om 10.30 uur én een vesperdienst om 19.00 uur in de Grote Kerk van Dordrecht.

In één van zijn brieven schrijft Vincent van Gogh over een preek van de Dordtse ds Keller van Hoorn van destijds. Deze dominee preekte vrijuit over het verlies van zijn dochtertje, dit raakte Vincent diep. Ook schrijft Van Gogh over de schilderijen van Arie Scheffer die hij bekeek in het Dordrechts museum. De schilderijen hebben toepasselijke titels: Christus consolator (trooster) en Christus renumerator (de genezende Christus, die ons leven vernieuwt). In beide kerkdiensten zijn er prenten van beide schilderijen te bewonderen.

Zondagochtend 23 april legt ds. Paul Wansink in zijn preek de verbinding tussen de preek van ds. Keller van Hoorn en het schilderij van Arie Scheffer. ’s Avonds geeft stadsorganist Cor Ardesch in de vesperdienst zijn interpretatie van dezelfde verbinding uit met orgelimprovisaties.

> Zondag 23 april. Kerkdienst 10.30 uur. Vesperdienst 19.00 uur. www.grotekerk-dordrecht.nl

Terug naar overzicht