Kerk 2025 proeverij

Zondag 10 september deden meer dan 400 kerken mee met de kerkproeverij. Voor de diensten op deze zondag waren veel ook niet trouwe kerkgangers uitgenodigd. Mooi, in de kerk is er immers veel te proeven. Wat zoal? Ik noem slechts vijf uitstekende recepten die wat mij betreft een ster verdienen.

  • Een kerk waar je zomaar kunt binnenlopen om stil te worden. Om een kaarsje aan te steken, een gebed te bidden. Op zondag woorden te horen die je nergens anders hoort. Je door muziek en liederen boven jezelf te laten uittillen. Voordat je het weet, zing je, tot je eigen verrassing, zomaar mee. Waar je in brood en wijn kunt proeven dat God van je houdt.
  • Een kring van mensen waar je welkom bent, ook al ben je helemaal geen lid van een kerk. Een kring waar je meetelt. Waar je op verhaal kunt komen en je verhaal kunt doen. Een kring om je te bezinnen en rust te vinden. Waar je vrienden maakt.
  • Mensen die als vrijwilliger zich ergens voor inzetten. Voor, bijvoorbeeld, ontmoetingen met buurtbewoners, voor vluchtelingen, voor kwetsbare kinderen in de buurt of mensen die in schulden terecht gekomen zijn.
  • Een gesprek van hart tot hart, zomaar met iemand van de kerk of met de dominee. Een gesprek waarin alles ter sprake kan komen. Maar ook het gesprek van de dominee met een dominee uit de regio ter bemoediging en inspiratie.
  • Een inspirerende bijeenkomst van kerken uit de buurt rond een thema dat allen ter harte gaat. Of rond een event om met elkaar te zingen, te eten en je te laten inspireren. Om te proeven hoe goed het is niet de enige kerk in de regio te zijn maar samen met vele anderen.

Wie iets heerlijks proeft, wil het recept hebben. Alleen: menig recept is het geheim van de kok. En goede kok geeft dit niet snel uit handen.

Gelukkig geldt dit niet in de kerk. Het geheim van een goede kerkproeverij is publiek. Kerk 2025 is een goed receptenboek! Het geeft recepten voor heerlijke en goed te bereiden gerechten voor uitdagende kerkproeverijen. Voor ontmoetingen met God en elkaar. Voor ruimte waar je stil kunt worden. Waar je woorden van God kunt horen. Waar je uitdaagt en toegerust wordt om als hoopvol mens in het leven te staan. Om anderen te ontmoeten. Om samen kerk te zijn. En anderen mee te laten genieten van het goede - omzien, zorg, hoop - van God.

Voor deze ontmoetingen geeft Kerk 2025 het recept. Kernwoorden van dit recept zijn transparantie, ruimte en eenvoud. Transparantie door als kerk in beleid en activiteit zich te concentreren op de Woorden van God als bron van inspiratie en hoop. Ruimte te bieden aan de classispredikant om geestelijk leiding te geven in het geheel van de classis.

Eenvoud door het aantal regels te verminderen. Door minder te vergaderen en meer te ontmoeten. Ruimte voor de lokale geloofsgemeenschap om de liefde van God binnen en buiten de muren van de kerk te leven en te delen. Om op inspirerende wijze lokaal samen kerk te zijn, in ringen van gemeenten en met zusterkerken in de buurt.
Hopelijk geeft de synode de komende vergadering het receptenboek Kerk 2025 vrij om vele jaren lang te kunnen genieten van een goede kerkproeverij.

Ds. René de Reuver
scriba van de generale synode

Terug naar overzicht