Haaije Feenstra verlaat dienstenorganisatie Protestantse Kerk

Met ingang van 1 januari 2018 verlaat Haaije Feenstra (56 jaar) de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en wordt hij directeur van Prisma.

Feenstra is sinds 2005 algemeen directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Feenstra was eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden van de Protestantse Kerk in binnen- en buitenland, waaronder het werk van Kerk in Actie. Hij heeft in de afgelopen jaren leiding gegeven aan grote veranderingstrajecten.

Onder zijn leiding werd met de komst van JOP het jeugdwerk van de Protestantse Kerk nieuw leven ingeblazen, werd nieuw missionair elan gemobiliseerd en stichtte de Protestantse Kerk meer dan 100 pioniersplekken. Meer recentelijk is de organisatie fors afgeslankt en met het project ‘Kerk 2025 - back to basics’ meer toekomstbestendig geworden. Ook was hij verantwoordelijk voor het beleid waarmee een aantal stichtingen, waaronder Kerk en Wereld, geïntegreerd werden binnen de Protestantse Kerk.

Feenstra zelf is zeer enthousiast over de bouw van Nieuw Hydepark op landgoed Hydepark in Doorn. “Door twee verouderde gebouwen te slopen en één mooi nieuw gebouw neer te zetten, kan de Protestantse Kerk de komende jaren gebruik maken van een functioneel, diaconaal en inspirerend ‘huis van de kerk’ op een prachtig landgoed.”

Greet Prins, voorzitter van het bestuur van de dienstenorganisatie is dankbaar voor de inzet van Haaije Feenstra voor de Protestantse Kerk. “Het bestuur waardeert de inzet van Haaije Feenstra zeer. Niet alleen heeft hij gezorgd voor een gezonde financiële positie, maar juist ook voor de ontwikkeling van vernieuwing, zoals pioniersplekken, jeugdwerk en de professionalisering van Kerk in Actie, Zending & Diaconaat.”

Prisma verenigt een twintigtal christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in zending, ontwikkelingssamenwerking en diaconaat. Feenstra: “Het lijkt mij een mooie uitdaging om de komende jaren de centrale Bijbelse noties van barmhartigheid, rentmeesterschap en gerechtigheid opnieuw inhoud te geven. Het is van belang de krachten te gaan bundelen in een wereld, waar egoïsme soms sterker lijkt dan naastenliefde.”

 

Terug naar overzicht