Gereformeerde kerk Garderen treedt toe tot Protestantse Kerk

De gereformeerde kerk Garderen wordt opgenomen als gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat heeft de kleine synode vandaag unaniem besloten.

Voortgezette Gereformeerde Kerk

In 2004 - bij het ontstaan van de Protestantse Kerk - besloot de gereformeerde kerk Garderen zich niet aan te sluiten bij de Protestantse Kerk, maar verder te gaan als voortgezette gereformeerde kerk. Dat had toen te maken met de angst voor het verlies van bezit en zorgen over bepaalde vrijzinnigheid binnen de Protestantse Kerk.

De gereformeerde kerk Garderen geeft echter in een brief aan scriba René de Reuver aan dat zij zich niet meer thuis te voelen binnen de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. "Enerzijds door de fysieke afstand en anderzijds door de geestelijke afstand die wij ervoeren."

Gemeente is veranderd

Namens de gereformeerde kerk Garderen was de 'commissie Toekomst' aanwezig bij de vergadering van de kleine synode. Deze commissie bestaat uit Herman Kool, Herman Roozenbeek en Albert Hoefakker.

Een aantal leden van de kleine synode vroegen aan de delegatie van de gereformeerde kerk Garderen wat er in de gemeente veranderd is ten opzichte van 2004.

Herman Kool gaf aan dat in de loop van de jaren de bezwaren uit 2004 verdwenen. "Onze gemeente is veranderd." Lachend voegt hij eraan toe: "Noem het meer vrijzinnig, meer evangelisch, of gewoon gereformeerd. Hoe je het ook noemen wilt, we willen graag bij de Protestantse Kerk horen."

Horen bij de Protestantse Kerk

De leden van de 'commissie Toekomst' van de gereformeerde Kerk Garderen spraken met diverse kerkgenootschappen om te onderzoeken bij welk kerkgenootschap de gereformeerde kerk Garderen zich zou willen aansluiten. Tijdens een gemeenteavond van de gereformeerde kerk in Garderen in september 2016 heeft 85% van de gemeente gestemd voor toetreding tot de Protestantse Kerk.

Kool: "Gemeenteleden gaven aan onderdeel te willen zijn van een grote achterban. We willen als gemeente een groot kenniscentrum dat ons kan helpen bij geestelijke opbouw en kiezen van predikanten. We willen net als andere kerken gewoon bij de Protestantse Kerk horen!"

Geloofsverbondenheid

Scriba René de Reuver is dankbaar voor deze ontwikkeling. "De geschiedenis is zoals die is. Die heeft soms vreemde kronkelwegen en bijzondere zijpaden, maar sommige wegen komen ook weer samen." De scriba geeft aan grote geloofsverbondenheid met de gereformeerde kerk Garderen bij de Protestantse Kerk te voelen. "We horen bij elkaar. We ontvangen u als broeders en zusters. We wensen u vreugde en zegen toe!"

Herman Roozenbeek is dankbaar voor de unanieme beslissing van de kleine synode. "Dank voor uw vriendelijke woorden. We gaan blij bij deze vergadering vandaan!"

Foto: Herman Kool ontvangt van scriba René de Reuver een pennenset van de Protestantse Kerk nadat de kleine synode unaniem besloten heeft over de toetreding van de gereformeerde kerk Garderen tot de Protestantse Kerk in Nederland. Fotograaf: Mirjam Verschoor.

Terug naar overzicht