Gebed voor Sint Maarten

Elke vrijdagmiddag om twaalf uur wordt op de marinebasis in Den Helder het Coventry gebed gehouden. Vandaag ging marinepredikant ds. Johan Trouwborst voor. "In onze voorbeden verbinden we ons met Sint Maarten."

God van ons leven,
wij schuilen
in onze gebeden

Nu wij horen van orkanen
die met alle geweld
verwoesting zaaien

sporen van ellende nalaten
krachten die eerst moeten uitwoeden
voordat de rust kan weerkeren

Christus, ontferm U
over allen die getroffen zijn
door de natuur van het geweld

Wij bidden voor wie hulp verlenen
dat zij hun weg vinden in de chaos
en weten op te bouwen wat gebroken werd

Opdat er nieuw evenwicht ontstaat
en toekomst op termijn
voorbij de pijn van nu

Het Conventry gebed is een gebed om vrede en verzoening dat wereldwijd in ruim 170 kerken wordt gebeden, in 35 landen. Er is een Nederlandse Marinebasis op Sint Maarten. Nederlandse mariniers zijn betrokken bij de hulpverlening.

Kerk in Actie, hulporganisatie van de Protestantse Kerk, is onderdeel van het Nationaal Rampenfonds. Het Nationaal Rampenfonds maakt 2 miljoen euro vrij voor de wederopbouw van Sint-Maarten. 

Terug naar overzicht