Estafette naar Groningen

De estafette 'Als een lopend vuur' arriveert op 4 maart in Groningen en zet vrouwen van het protestantisme in de spotlight. 'Goeie genade, wat een portretten!'

De vrouwen van het protestantisme staan centraal in de estafettebijeenkomst 'Goeie genade, wat een portretten' op 4 maart in Appingedam.

In de feestelijke estafettebijeenkomst ‘Goeie genade, wat een portretten’ zal de bijdrage van vrouwen aan de doorwerking van de boodschap van het protestantisme in het licht worden gesteld, vanaf het prille begin tot nu. Het programma bevat een lezing en een eigentijdse cantate, workshops (gesprek, zang, creatieve verbeelding of dans) en een viering. Allemaal met het oog op de bevrijdende kracht van genade in en door vrouwen.

Onvoltooide bevrijding

Prof. dr. Heleen Zorgdrager (PTHU) opent de dag met de lezing over onvoltooide bevrijdingsgeschiedenis. “De Reformatie heeft veel betekend voor de positie van de vrouw in kerk en samenleving. Impulsen van deze beweging werkten wereldwijd door en inspireren ook vandaag nog. Een belangrijk principe van Luther was dat de ‘leken’, de ‘gewone’ gelovigen, zelf de Bijbel moesten kunnen lezen, ook de vrouwen, zonder tussenkomst van priesters en kerkelijke machthebbers. Daarmee hebben vrouwen ook evenveel autoriteit om de Bijbel uit te leggen. Als je het evangelie dan betrekt op je eigen leven, kan het onrechtvaardigheden in jouw situatie blootleggen en alternatieven bieden voor nieuwe verhoudingen tussen mensen.”

‘s middags worden diverse vrouwen geïnterviewd en zijn er workshops met onder andere synodepreses ds. Karin van den Broeke, Agnes Mulder (CDA) en Almatine Leene (theoloog). De dag is voor vrouwen én mannen!

Een dag eerder houdt de PThU in Groningen de studiedag ‘Echte vrouwen lezen de Bijbel zelf’. Ook van harte aanbevolen!

>Meer informatie:

Terug naar overzicht