Estafette naar Drenthe

De estafette Als een lopend vuur buigt zich in Drenthe over de protestantse spiritualiteit.

Samen zingen, persoonlijk de Bijbel lezen en vrije gebeden horen bij protestantse spiritualiteit, maar zijn protestanten niet eigenlijk te nuchter voor spiritualiteit? Daarover gaat het in februari in Drenthe, als de estafette ‘Als een lopend vuur’ in de provincie aanbeland is.

Op 5 februari is de estafette in Rolde met de bijeenkomst over hedendaagse ontwikkelingen in de protestantse spiritualiteit’. Sprekers zijn oud-docent Kick Bras en Marieke Ridder, oud–katholiek priester te Amsterdam (en eerder dominee binnen de Protestantse Kerk in Nederland) over hedendaagse ontwikkelingen in de (protestantse) spiritualiteit. De middag wordt besloten met een Bach–cantate en vesper door de Bachcantategroep Vries onder leiding van Luuk Tuinder.

Een week eerder, op zondag 29 januari 2017 vindt in IJhorst, op de provinciale grens, de overdracht plaats van de estafette van Overijssel naar Drenthe plaats. Tijdens de bijeenkomst spreken Ard ten Brinke over ‘Saksische godsbeleving’ en Jan Dirk Wassenaar over ‘kerkdiensten in de streektaal'.

>Meer informatie

Estafette-overdracht Ijhorst: zondag 29 januari, 14.00-16.00uur. Locatie: Protestantse gemeente IJhorst, Kerkweg 10, IJhorst. Programma start om 14.30 uur. Info en aanmelden: estafettedrenthe@gmail.com

Estafette-bijeenkomst ‘Protestantse spiritualiteit’: zondag 5 februari 2017: 14.30 – 17.15 (inloop vanaf 14.00). Locatie: Jacobuskerk, Kerkbrink 5, 9451 AL Rolde. Toegang vrij. Info en aanmelden: estafettedrenthe@gmail.com

Deze bijeenkomst is onderdeel van de estafette ‘Als een lopend vuur’ die de Protestantse Kerk Nederland organiseert in het kader van het jubileumjaar 2017: 500 jaar protestant. Drenthe is de vierde provincie van de estafette en het thema van deze provincie is 'protestantse spiritualiteit'. www.500jaarprotestant.nl/estafette

 

Terug naar overzicht