Delen is geestelijk helen

Wat doe je als je kerk bedreigd wordt? Terrorisme, teruglopende bezoekers, migrerende kerkleden en een toename van andere religies. De kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. Scriba ds. René de Reuver sprak met Aram 1, de leider van de Armeense Apostolische kerk in het Midden-Oosten.

Aram 1 is zichtbaar blij om de scriba te ontmoeten. In zijn residentie vraagt hij naar het doel van ons bezoek. We zeggen dat we ons verbonden voelen met de kerken in het Midden-Oosten en daar de komende weken extra aandacht aan besteden. Het blijkt hem aan te spreken. ‘We hebben jullie steun hier ontzettend hard nodig’. ‘Jullie medeleven doet ons goed. We behoren immers tot één missie. Met de komst van Facebook, Skype en de ontwikkeling is het steeds makkelijker om contact te hebben met mensen aan de andere kant van de wereld. Maar wij zijn als christenen als veel langer met elkaar te verbonden.’

In gesprek met Paus Franciscus
In gesprekken met andere kerkleiders hoopt Aram 1 te laten zien dat het niet zozeer om de instituten draait, maar veel meer om mensen. Dat gesprek voerde hij ook met Paus Franciscus. Vanuit de Paus kwam er veel steun voor zijn plannen. Natuurlijk is dat niet altijd eenvoudig. Zeker niet als je bedenkt dat het aantal kerkbezoekers in Libanon terugloopt. En er relatief gezien meer moslims in het land leven. ´Om onze positie te behouden, hebben we de steun vanuit bijvoorbeeld Nederland hard nodig. We zijn hier altijd aanwezig geweest, behoren tot dit gebied en zijn niet van plan te vertrekken. We zijn al jaren deel van de maatschappij en hebben onze meerwaarde laten zien. Nu is het tijd om onze rechten te claimen. Met de moslims als onze buurman. We zijn nu allemaal aanwezig in dit land. Dat vraagt om goed samenleven´.

Wat wij kunnen doen?
Na de crisis in Syrië dalen de aantallen. We zijn daardoor een overlevende kerk geworden. Meeleven met een overlevende kerk zou voor andere kerk in de wereld een eerste prioriteit moeten zijn. ´Natuurlijk begrijp ik dat we allemaal onze landelijke en lokale problemen kennen. Maar wat is er nu belangrijker dan overleven? Theologische discussies over vrouwen in het ambt? Over dopen? Nee, we moeten prioriteiten stellen en proactief zijn. Dat is de manier om nieuwe wegen te vinden. Als we op die manier met elkaar delen, draagt dat bij aan de geestelijke heling en aan het voortbestaan van de kerk hier´. Aram 1 roept ons op om in onze eigen land en over grenzen heen een eenheid te vormen. ‘Bid en acteer samen. Ook met katholieken en zoek naar verbondenheid’. Met zijn uitspraken is Aram 1 zeer vernieuwend. ´De Armeense kerk in Libanon is misschien ook wel de meest oecumenische kerk in het land. Dan kunnen we onze waarde nog meer laten zien. Christenen zijn hier heel hard nodig. Gelukkig zien de moslims dat ook. Zij hebben ons specifiek gevraagd om te blijven´.

Het bezoek van scriba ds. René de Reuver is onderdeel van de najaarscampagne ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’ waarin Kerk in Actie de noodklok luidt voor de situatie van kerken in het gebied.

 

Terug naar overzicht