Dankgebed voor bevrijding

U, God, danken wij voor Wie Gij voor ons zijt, God van bevrijding, Naam ons gegeven.

U danken wij
voor uw aanzet tot licht,
voor de weidsheid van de aarde
en de ruimte die Gij gaf
aan veelkleurig leven.

U danken wij
voor uw minutieuze trouw
en lichtjaren liefde,
ons, mensen, toegedicht.

U danken wij voor Jezus,
hemellichaam vol zon,
ondergegaan in ons bijtend bestaan,
opgekomen uit de dood,
voorgoed ontketend licht.

U danken wij
voor uw Geest,
die zucht van verlichting,
die troost in benauwenis,
die ademstoot van hoop.

U danken wij
voor daden van bevrijding
en woorden die goeddoen,
voor elke handreiking die eenzaamheid doorbreekt,
en het kleine, grote verzet tegen onrecht.

U danken wij
voor de vrijheid die wij koesteren
en de rechtstaat waarin we leven.

Wie voor deze vrijheid hun leven gaven,
wie deze hoge prijs nu betalen,
elders in de wereld,
vertrouwen wij U toe,
God van leven.

U bidden wij,
voor allen die vandaag niet in vrijheid leven,
mensen in dictaturen,
voor gewetensgevangenen
en vervolgden
vanwege hun ras, sekse, geaardheid, overtuiging of geloof.

U bidden wij
voor militairen op vredesmissies
en diplomaten van de Verenigde Naties.

U bidden wij
voor vluchtelingen en zoekers naar geluk,
op de wegen van de wereld, op de stoep van ons huis.

U bidden wij
voor hen die zich onvrij voelen,
omdat ze niet kunnen zijn wie ze zouden willen zijn
of omdat allerlei stemmen in hun hoofd huizen.

U bidden wij
om vrede,
om vrede tussen landen en volkeren,
om vrede tussen mensen onderling,
om vrede met onszelf,
om vrede met U.

U, God, danken wij
voor Wie Gij voor ons zijt,
God van bevrijding,
Naam ons gegeven.

Ds. Nielspeter Jans, predikant Vrijheidskerk Alkmaar

Lees ook:

 

Terug naar overzicht