Collecte voor dakloze vluchtelingen

Veel uitgeprocedeerde asielzoekers bevinden zich in een schrijnende situatie. Op 18 juni wordt voor hen gecollecteerd.

De opbrengst van de collecte voor het binnenlands diaconaat is onder andere bestemd voor Stichting INLIA, een partner van Kerk in Actie. INLIA heeft tot doel uitgeprocedeerde asielzoekers te helpen om terug te keren naar hun land van herkomst. In het Transithuis krijgen zij hulp om aan een nieuw bestaan te bouwen: een sociaal netwerk, huis en werk in hun land van herkomst. Scriba René de Reuver bezocht het Transithuis begin juni en was onder de indruk: ‘Het lukt INLIA om uitgeprocedeerde asielzoekers een plek te bieden waar zij, ongeacht hun verleden, veilig zijn. Ze worden in hun waarde gelaten en geholpen om zelf weer de verantwoordelijkheid over hun leven op zich te nemen.’

Nuchter en reëel

Het uitgangspunt van het Transithuis is dat uitgeprocedeerde asielzoekers zich voorbereiden op terugkeer naar hun land van herkomst. Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. De stichting biedt waar nodig praktische, juridische en financiële ondersteuning, en adviseert kerken hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen helpen. De Reuver prijst de nuchtere en reële aanpak van INLIA. ‘De visie van INLIA doet meer recht aan de realiteit dan de visie van de beleidsmakers in Den Haag, zowel als het gaat om de openbare orde als vanuit financieel en juridisch oogpunt. Dat is ook de reden dat lokale bestuurders het werk van INLIA van harte ondersteunen.’

Geloofsgeheim

Ook vanuit geloofsmatig oogpunt gelooft hij sterk in het werk van INLIA. ‘God ziet in zijn barmhartigheid om naar mensen in nood, zoals deze uitgeprocedeerde asielzoekers. Zijn omzien werkt aanstekelijk. Daarom kan de kerk het niet laten om ook om te zien naar mensen in nood. Dit kan concreet door hun nood mee te dragen, waar mogelijk te lenigen en een stem te geven aan mensen die geen stem hebben. En bovendien: vluchtelingen appelleren aan een geloofsgeheim: pelgrim-zijn, op weg naar het Koninkrijk dat komt. Een christen weet maar al te goed wat het is om vreemdeling te zijn.’

De collecteopbrengst van 18 juni is bestemd voor het Transithuis van INLIA en andere diaconale projecten van Kerk in Actie. In 2017 steunt Kerk in Actie het Transithuis met 30.000 euro. Helpt u mee dit mogelijk te maken? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Diaconaat zomer.

> Lees meer over dit project van Kerk in Actie en het verslag van het bezoek van de scriba door INLIA.

 

Terug naar overzicht