Buur't'gesprek in Boskoop

Op 7 maart heeft het eerste buur't'gesprek plaatsgevonden in Boskoop. Een avond georganiseerd door bewoners, de kerken, de moskee en de gemeente.

Ds. Evert Westrik, predikant bij de Protestantse Gemeente in Boskoop. "Ik vertegenwoordig meteen de andere kerken. Ook woon ik zelf in de wijk. Ik wil me niet neerleggen bij het negatieve, maar zoeken naar wat ons verbindt."

Claudia Bollaart is initiatiefnemer van de avond. "Het begon met een bezoek aan de moskee", vertelt Bollaart. "Ik was vorig jaar op de open dag. Er kwam toen een gesprek over het geloof en over normen en waarden. Dat was zo goed en positief, dat ik dacht: we moeten echt met elkaar in gesprek gaan. Echt luisteren naar elkaar. Als je het zelf hoort, is het anders dan wanneer je het van anderen hoort of uit de media."

Buren

Dit idee werd steeds concreter. Het resultaat is een dialoogavond, waarbij wijkbewoners elkaar leren kennen, vanuit de verschillende achtergronden. Claudia vertelt over het succes van het eerste buur't'gesprek:

Het thema van deze eerste avond was "buren". Dat het thema, het elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen mensen aansprak bleek wel uit de opkomst. Meer dan 70 buurtbewoners hebben de moeite genomen om naar de avond te komen. Van jong tot oud, man en vrouw, verschillende religie, een ruime vertegenwoordiging van bewoners uit de wijk. De organisatie was blij verrast met deze grote opkomst. Er is duidelijk behoefte aan dit soort avonden.

En niet alleen kwamen er buurtbewoners, deze buurtbewoners hadden ook verschillende lekkere dingen meegenomen, van stroopwafels tot zelfgebakken taarten, van cake tot hapjes met dadels en van boterkoek tot Marokkaanse thee. Iedereen heeft ook daar erg van genoten.

Bijbel en Koran over buren

Aan het begin van de avond werd vanuit de moskee belicht hoe er vanuit de islam/Koran over buren gedacht wordt en met buren omgegaan moet worden. Vanuit de kerk werd ditzelfde uitgelegd, maar dan vanuit het Christelijke geloof/de Bijbel. Daarna gingen de aanwezigen in groepjes uit elkaar om aan de hand van stellingen en vragen met elkaar in gesprek te gaan over het thema buren.

Tijdens het praten over de stellingen en vragen kwamen er mooie gesprekken op gang. Contacten werden gelegd, gebruiken, gewoontes en normen en waarden besproken. Er is veel van elkaar geleerd die avond. En eigenlijk bleek aan het eind van de avond dat iedereen hetzelfde wil; een fijne buurt, fijne buren en een mooie samenleving. Communicatie met elkaar kwam als rode draad uit alle gesprekken, net als elkaar begroeten en aanspreken.

Wat voorbeelden die ook uit de gesprekken kwamen:

  • Kijk naar de mens en niet de achtergrond en/of het geloof. 
  • Als je elkaar kent heb je al minder last van elkaar, is er meer begrip. 
  • Spreek elkaar aan, groet elkaar. 
  • Organiseer activiteiten met elkaar, buurt bbq, nieuwjaarsborrel, opschoondag. 
  • Wie goed doet goed ontmoet. 
  • Er is behoefte aan liefde en puurheid. 
  • Meer van deze avonden organiseren. 
  • Informeer elkaar vooraf over eventuele overlast dan is er al meer begrip en wordt het niet als overlast ervaren.

Bij de vraag aan het eind van de avond of er behoefte is aan een vervolg van deze avond gingen zo goed als alle handen omhoog om aan te geven dat er zeker behoefte is aan een vervolg. Er zijn thema’s voor de volgende avond gevraagd en daar kwamen mooie ideeën uit. Vanuit de groep Marokkaanse jongeren kwam het thema 'Jongeren ontmoeten ouderen'. Dat is zeker één van de thema’s die mee wordt genomen bij het organiseren van een volgende avond want een vervolg zal er zeker komen.

Na afloop zijn veel mensen nog gebleven om nog met elkaar na te praten. Op naar het volgende buur't'gesprek.

Terug naar overzicht