Bruggen bouwen tegen geweld

Soms vergaderen ze in een moskee, soms in een kerk en soms in een synagoge. De leden van het Team Bruggen Bouwen in Enschede werken samen aan meer verbinding en begrip in hun stad. Ook als ze daarvoor demonstraties moeten trotseren.

De naam zegt het al: het Team Bruggen Bouwen wil allereerst verbinding tot stand brengen, tussen mensen van verschillende religies, achtergronden en overtuigingen. Om dat doel te bereiken, zijn er sleutelfiguren uit alle belangrijke religieuze en levensbeschouwelijke organisaties bij het team betrokken: joden, christenen, moslims en humanisten. Ook de zogeheten ‘christen-Turken’, Syrisch-orthodoxe christenen die voornamelijk uit Zuidoost-Turkije komen, zijn in het team vertegenwoordigd. “Een soort EHBO-dienst”, noemt het team zichzelf - “maar dan juist om ongelukken waar mogelijk te voorkomen. Want in toenemende mate worden we geconfronteerd met geweld tegen gebedshuizen en tegen mensen die duidelijk zichtbaar religieus zijn.”

Wederzijds begrip

Het Team Bruggen Bouwen heeft een intensieve training gevolgd, met aandacht voor conflictbemiddeling en interculturele communicatie. Ook hebben de teamleden elkaar en elkaars geloofsgemeenschappen goed leren kennen. Om dat te bereiken, werd er om de beurt bij de verschillende geloofsgemeenschappen vergaderd. In de synagoge vertelde Frank Overweg van de Nederlands Israëlitische Gemeente Twente, dat hun synagoge gebouwd is in 1927, en dat het nu een historisch monument en een museum is. Ook vertelde Frank dat de gemeente voor de Tweede Wereldoorlog ongeveer 1300 leden had, maar vanwege de Sjoa (en later de secularisatie) nu nog maar 70-80. Hierop reageerde priester Samuel Dogan van de Syrisch-orthodoxe kerk: ‘Frank, nu begrijp ik jullie!’ Vervolgens vertelde ook Dogan over de geschiedenis van zijn gemeenschap in Turkije en Nederland. Op deze manier is er gaandeweg begrip ontstaan voor elkaars gevoeligheden en pijnpunten.

Deëscaleren

Het team is inmiddels al meerdere keren in actie gekomen. Zo werden er, na de aanslag met een molotovcocktail in 2016, bloemen gebracht naar de Marokkaanse moskee in Enschede. Samen met de bloemen werd een verklaring overhandigd: “Net als alle andere ingezetenen hebben moslims in Nederland het recht om zich beschermd te weten in de beleving van hun godsdienst. Brandstichting en dreigende brieven, tegen welke bevolkingsgroep dan ook, mogen niet worden getolereerd.”
Recent was het team actief tijdens de demonstratie van Pegida in september 2017. Het team werkte daarbij nauw samen met de veiligheidsambtenaar van de gemeente. In de beide Turkse moskeeën - waarvan er één op de rand van het demonstratiegebied lag - waren tijdens de demonstratie mensen van het team aanwezig.

Het Team Bruggen Bouwen oogst veel lof in Enschede. “Het is voelbaar dat er veel onderling vertrouwen is gegroeid in deze groep”, aldus de burgemeester. “De gemeente en het Team Bruggen Bouwen hebben elkaar nodig. Juist vanwege onze verschillende verantwoordelijkheden en mogelijkheden kunnen we elkaar aanvullen.”

Deze week verschijnt het boek 'Heilige Strijd - Verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad' van Beatrice de Graaf. In dat kader worden er deze week verhalen geplaatst rondom het thema veiligheid. Kijk hier voor nog meer verhalen over veilig samenleven.

Terug naar overzicht