Biddag belangrijke dag van bezinning voor minister Carola Schouten

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is zich als geen ander bewust van de relevantie van biddag voor gewas en arbeid op 14 maart. "Juist in de land- en tuinbouw en de visserij leeft de betekenis van bid- en dankdag volop. Het doet ons beseffen dat het werk van onze hand gezegend moet worden, dat we afhankelijk zijn en in veel opzichten kwetsbaar."

"Het vieren van biddag vind ik een waardevol moment. Op deze dag probeer ik stil te staan bij hoe bevoorrecht we zijn in Nederland met zoveel welvaart. Op 14 maart hoop ik een kerkdienst te bezoeken en daaraan voorafgaand met anderen soep uit te delen, gemaakt van producten die anders worden weggegooid. We hebben in Nederland een ongekende overvloed aan eten en beseffen mijns inziens niet altijd voldoende hoe rijk we daarin gezegend zijn.

Sinds oktober 2017 mag ik minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn, en dat vind ik een groot voorrecht. Een sector waar zoveel mensen iedere morgen voor dag en dauw opstaan om hun werk te doen en ons van eten en drinken te voorzien. Daar heb ik groot respect voor.

Volgens mij zijn biddag en dankdag niet voor iedereen een bekende feestdag en dat geeft een mooie aanleiding om uit te leggen wat het waardevolle ervan is deze dagen te vieren. Juist in de land- en tuinbouw en de visserij leeft de betekenis van deze dagen volop. En met reden. Het doet ons beseffen dat het werk van onze hand gezegend moet worden, dat we afhankelijk zijn en in veel opzichten kwetsbaar. Een oogst kan mislukken, zware regenval kan desastreus uitpakken voor de oogst, het risico van dierziekten kan het bedrijf teisteren, een bedrijf kan failliet gaan of zorgen hebben over een goede opvolging. De boeren en vissers die ik vaak spreek weten er alles van.

Maar ook voor mensen die niet op de boerderij of in de visserij werkzaam zijn is biddag relevant. Biddag is een dag van bezinning om ons afhankelijk te weten van Gods leiding over ons leven en Hem te vragen om een zegen over het werk van onze handen. In mijn werk als minister weet ik me ook gedragen door de kracht die ik ontvang om dit mooie en zware werk te doen. Ik zou het niet zonder die kracht kunnen doen."

- Carola Schouten

Lees ook:

(Foto: RVD)

Terug naar overzicht