Alle nadruk op Jezus Christus tijdens zendingsconferentie Wereldraad van Kerken

Van 8 tot 13 maart kwamen in Arusha (Tanzania) een kleine duizend deelnemers uit alle continenten bijeen. Namens de Protestantse Kerk was onder meer Nynke Dijkstra-Algra aanwezig. De conferentie van de Wereldraad van Kerken eindigde met een gezamenlijke verklaring.

De verklaring is eigenlijk een oproep, meldt Nynke Dijkstra vanuit Arusha. En die luidt als volgt:

‘In een wereld die bol staat van de spanningen, waar mensen lijden en worden vervolgd, geen ruimte hebben om te leven en de schepping bedreigd wordt, zijn wij geroepen tot discipelschap.’

Hoe komt zo’n verklaring tot stand?

Nynke Dijkstra: “Tijdens de hele conferentie loopt een groep ‘luisteraars’ rond. De uitkomsten van de dagelijkse Bijbelstudie worden in drie punten op een A4’tje geschreven, dat gebeurt aan wel honderd tafels. De A4’tjes worden verzameld en gelezen. Daarna wordt een eerste voorlopige verklaring opgesteld. Daar mag vanuit de hele zaal op worden gereageerd vanachter drie microfoons. Als de deelnemers warm worden van een suggestie steken zij een oranje kaart op. Als het hen koud laat een blauwe. Zo wordt gepeild wat de deelnemers vinden. Als het beeld gemengd is, wordt ervoor gebeden, zo werd gezegd, in vertrouwen op de werking van de heilige Geest. Bijzonder om mee te maken hoe hier biddend wordt nagedacht, in grote verbondenheid. Terwijl tegelijk duidelijk is dat er vragen liggen waarover grondig verschil van perspectief en mening is. Het lijkt me een mooie manier om een kerkenraad- of synodevergadering te leiden.”

Christus centraal

Nynke Dijkstra was samen met nog tien andere mensen uit Nederland op de conferentie. Vijf uit de Protestantse Kerk: vanuit de afdelingen zending en missionair van de dienstenorganisatie en vanuit de IZB. Nynke Dijkstra: “Wat een indrukwekkende ervaring om een week lang op te trekken met zoveel christenen uit de hele wereld! Opvallend was dat juist Afrika stevig aanwezig was. Niet alleen klonken de Tanzaniaanse drums en zongen de swingende koren, ook het geluid van Afrika was nadrukkelijk te horen. Kort gezegd betekende dat: alle nadruk op Jezus Christus.”

De conferentie was in veel opzichten indrukwekkend. Door de mooie verhalen die ze hoorde, maar zeker ook door de verhalen over vervolging. Nynke Dijkstra: “Discipleship, Jezus volgen: het kan een hoge prijs vragen. Ik sprak een Anglicaanse priester die uit Sri Lanka moest vluchten omdat hij verzoening probeerde te brengen tussen moslims en boeddhisten die elkaar naar het leven stonden. Nu leeft hij in Nieuw-Zeeland. De pijn zat nog steeds in zijn ogen. Een vrouw uit Congo vertelt op het podium hoe moeilijk het is om als voorgangers in een verscheurd gebied de hoop vast te houden. Ze huilde. Wat zijn we in West-Europa dan bevoorrecht. En tegelijk: houden we ons niet veel te vaak bezig met discussies die er niet toe doen? De gesprekken en de vieringen met de wereldkerk zetten alles in ieder geval in een veel grootser perspectief. Dwars door alles heen bleven we vieren en zingen van het heil. Het slotlied op een van de avonden zongen we gezamenlijk hand in hand: ‘Laudate omnes gentes’, looft God alle volken!”

Lees hier de hele verklaring.

Foto: Albin Hillert/WCC

Terug naar overzicht