500 jaar protestantisme: doe mee!

Over een jaar start de Protestantse Kerk het jubileumjaar rond de viering van 500 jaar protestantisme. Gemeenteleden, dat gaat over u!

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze mythische gebeurtenis en de uitwerking hiervan wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen: een vernieuwingsproces  dat de kerk en de wereld heeft veranderd. 

Vanaf 31 oktober 2016 (Hervormingsdag) tot en met 31 oktober 2017 organiseert de Protestantse Kerk tal van activiteiten rond 500 jaar protestantisme, te beginnen met een startbijeenkomst in Amsterdam, een estafette door het hele land en eindigend met een slotviering in de Domkerk in Utrecht.

Veelkleurig

De coördinatie is in handen van Margriet Gosker: “Voor de zomer ben ik begonnen en er zijn allerlei activiteiten in voorbereiding. Die presenteren we in januari 2016. Mijn grootste wens is dat het vieren van 500 jaar protestantisme gaat leven en bruisen in alle gemeenten en een uitstraling krijgt naar mensen van nu: op straat, op school, in het museum, op de markt, in kranten en tijdschriften, thuis, in de kerkbank, in de collegezaal, in de bibliotheek en in de achtertuin. Ik hoop dat onze tijdgenoten er iets van meekrijgen, dat geloof in Jezus Christus in onze tijd net zo belangrijk is als in 1517. Laten we het jubileumjaar aangrijpen om de sterke punten en de kracht van het protestantisme te onderstrepen, al zijn we ons ook zeker bewust van de schaduwzijden. Ik wens, dat het vieren van 500 jaar protestantisme op vele plaatsen en op allerlei manieren vorm krijgt: veelkleurig, gevarieerd en inspirerend. En ik hoop dat het ons gaat lukken dat de oecumenisch banden in het jubileumjaar worden versterkt en dat we samen eenheid in geloof uitstralen.”

Wereldwijd

De markering van het jaar 1517 wordt wereldwijd gevierd, met Duitsland voorop. Margriet Gosker: “Op verzoek van de Evangelische Kirche Deutschland hebben we Deventer en Dordrecht benaderd om mee te doen aan hun Europese stedentour. En dat is gelukt. En Gennep is de eerste Nederlandse stad, die meedoet mee aan het Reformatiestedenproject van de Verenigde Europese Protestantse kerken (GEKE/CPCE).  Andere steden kunnen zich nog aansluiten. Het is een uitstekende manier voor kerkelijke gemeenten om zich in hun eigen stad of dorp te laten zien.”

Mee doen

Gemeenten die iets in hun eigen gemeente of regio willen organiseren, kunnen contact opnemen met Margriet Gosker. m.gosker@protestantsekerk.nl.

De plannen over deze campagne worden in januari 2016 gepresenteerd in Kerkinformatie.

Terug naar overzicht