Week van Gebed 2018: Recht door zee

De Week van Gebed om de eenheid wordt gehouden van zondag 21 tot zondag 28 januari 2018.

Thema - Recht door zee

Het thema van de jaarlijkse gebedsweek, die georganiseerd wordt door MissieNederland en de Raad voor Kerken, is dit jaar 'Recht door zee'. Dit thema is door christenen uit het Caribisch gebied aangereikt, en haakt in op het danklied dat Mozes en zijn zus Mirjam zongen na de doortocht van het volk Israël door de Schelfzee (Exodus 15:2-21). ‘Vrijheid van slavernij’ is een belangrijk onderwerp tijdens de gebedsweek. Kerken kunnen gebruik maken van verschillende materialen, zoals folders, boekjes en gebedskaartjes. 

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Relevante links