Week van Gebed: Jouw hand, mijn glimlach

De Week van Gebed om de eenheid wordt gehouden van zondag 15 januari tot en met zondag 22 januari 2017.

De gebedsweek staat in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie.

De projectgroep Week van gebed (een samenwerking van MissieNederland en Raad van Kerken) kwam tot het thema: 'Jouw hand, mijn glimlach’ om de uitgestoken hand en de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen.

’Het is vijfhonderd jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther was de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus de kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden’, stellen Willem Smouter, voorzitter MissieNederland en Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken in een korte inleiding op het materiaal. Ze spreken de hoop uit, dat het materiaal zal helpen de kloof te slechten.

Materiaal

De Duitse kerken hebben dit jaar het internationale materiaal voorbereid en daarin het thema ‘verzoening’ centraal gesteld. Stap voor stap volgt de tekst Paulus’ woorden over de liefde van Christus die mensen drijft (2 Korintiërs 5:14-20). Dirk Gudde, voorzitter Raad van Kerken: ‘We bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeen brengt’.

Het materiaal wordt internationaal uitgebracht door de Wereldraad en het Vaticaan. Een projectgroep in Nederland, die vanuit de Raad van Kerken geleid wordt door Geert van Dartel, heeft het materiaal vertaald en verder bewerkt zodat het geschikt is voor gebruik in Nederlandse oecumenische vieringen en ontmoetingen.

>Het materiaal is te downloaden op de website van de Raad van Kerken.

Openingsviering

De Week van Gebed wordt geopend met een viering op 15 januari in de H. Josephkerk, Aalberseplein 2 in Gouda. De viering wordt uitgezonden op zondag 22 januari via NPO2.

>Viering in Gouda