Landelijke Pastorale Dag 2017

Op 1 april 2017 vindt de Landelijke Pastorale Dag plaats in Gouda. Het thema is ‘Bewogen en betrokken, pastoraat met hart en handen’.

De Landelijke Pastorale Dag is bedoeld voor mensen die in de plaatselijke kerk een rol vervullen in het pastoraat, zoals ouderlingen, bezoekmedewerkers en predikanten. 

Programma

09.00 uur inloop, koffie en thee
10.00 uur welkom en liturgische opening in de aula
10.20 uur lezing door prof. Herman Noordegraaf
Inleider op de dag is prof. dr. Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit. Voor de Protestantse Kerk houdt hij zich onder meer bezig met het onderzoek betreffende ‘Zorgzame Kerk’, waarin plaatselijke gemeenten op zoek zijn naar een nieuwe rol in de participatiesamenleving. Met name op dit terrein raken pastoraat en diaconaat elkaar. Na zijn inleiding is er een ruim aanbod van workshops in drie rondes, en een markt met boeken, materiaal en informatie van diverse organisaties.
10.45 uur naar de workshops
10.45 uur informatiemarkt geopend
11.00 uur eerste workshopronde
12.00 uur lunchpauze en informatiemarkt
13.00 uur tweede workshopronde
14.00 uur koffie/theepauze
14.25 uur derde workshopronde
15.40 uur gezamenlijke afsluiting
16.00 uur koffie/thee, vertrek

>Meld u hier aan
>Beschrijving workshops

De Landelijke Pastorale Dag wordt georganiseerd in samenwerking met het Ouderlingenblad, voor pastoraat en gemeenteopbouw.

Aanmelden en vragen

Aanmelden en betalen: Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden, en de workshops naar keuze door te geven.

Toegangsprijs: €30,00 (incl. lunch/koffie/thee). Let op: annulering van uw aanmelding kost €6,00.

Vragen? Mail met: Marjoke van den Bogerd: m.vandenbogerd@protestantsekerk.nl

Locatie

Scholengemeenschap De Goudse Waarden, Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda.

Achtergrondinformatie

Pastoraat heeft alles te maken met aandacht. Als je de ander echt ziet, laat je je raken en kom je in beweging. Met een luisterend oor, een oog dat ziet en een hart dat geraakt wordt. In dit betrokken omzien naar elkaar raakt pastoraat aan diaconaat, raakt het woord dat je spreekt aan de hand die je uitsteekt. De Landelijke Pastorale Dag 2017 geeft in lezingen en workshops vorm aan deze brede kijk op pastoraat, vanuit de aandachtig betrokken luisteraar, de bewogen doener, en ieder die zijn hart wil laten spreken.