Landelijke Diaconale Dag 2016

In 2016 organiseert Kerk in Actie op zaterdag 19 november de Landelijke Diaconale Dag, voor diakenen, zwo-commissies, predikanten en alle anderen met een diaconaal hart. Thema: Meer dan een dak boven je hoofd - Geloven in delen.

Meer dan een dak boven je hoofd

Als het diaconale werk in het nieuws komt, gaat het vaak over hulp aan dak- en thuislozen, noodhulp en opvang van vluchtelingen. Maar er gebeurt veel meer. Diakenen, zwo-ers en vele vrijwilligers bieden iets anders dan alleen een dak boven het hoofd. Daarover gaat het op de Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie. 

Programma in vogelvlucht 

  • Inleiding op het thema van de dag door de nieuwe scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk: ds. René de Reuver;
  • Medewerking van de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer;
  • Keuze uit vijftien workshops;
  • Informatiemarkt met initiatieven en producten die diakenen kunnen gebruiken in hun eigen gemeente;
  • Cabaret door Timzingt;
  • Presentatie Kerk in Actie Diaken-app;
  • Samen zingen;
  • Aftrap Kerstcampagne ‘Geef liefde’. 

>Zaterdag 19 november 2016, van 10:00 tot 16:.00. Plaats: Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht. Meer informatie over aanmelden, programma en workshops op de website van Kerk in Actie.