Pinksteren: in de geest van Jezus leven

Op de vijftigste dag na Pasen herdenkt de kerk dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Dat beloofde Jezus hen op de avond voordat Hij werd verraden en gevangen genomen. We vieren dat met Pinksteren.

Eerste en Tweede Pinksterdag vallen dit jaar op zondag 20 en maandag 21 mei.

Hoe liet de Heilige Geest zich zien? De gelovigen waren bijeen toen er plotseling het geluid van een grote windvlaag was en ‘vlammen’ zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden, zgn. 'vurige tongen'. De gelovigen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen. Daar kwamen veel mensen op af. De apostel Petrus hield daarop een lange toespraak waarna ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.

Meditatieve momenten

Om je het feest van Pinksteren beter voor te kunnen stellen, omschrijft Nynke Dijkstra-Algra van het team Missionair tien ‘pinksterwoorden’ en haalt daarbij een bijbeltekst en een vraag aan die helpen bij de bezinning op deze woorden. U vindt ze hier voor korte meditatieve momenten in de aanloop naar Pinksteren.

Pinksternoveen

Een oude kerkelijke traditie om naar Pinksteren toe te leveren is in de vorm van een pinksternoveen. U vindt hier een handreiking die is geschreven door Conny Roggeband en Klaas Bom in de tijd dat ze namens Kerk in Actie waren uitgezonden naar Zuid-Amerika. Het thema is ‘Geloven met je lijf’. Voor de negen bijeenkomsten van de pinksternoveen hebben verschillende mensen verteld op welke manier ze hun lichaam in verband brengen met God en met name de ervaring van de Heilige Geest. De handreiking legt uit wat een pinksternoveen is en hoe je het kunt organiseren, en geeft een uitwerking van het thema inclusief bijbellezingen, gebedsthema’s, impressies uit Latijns-Amerika en beeldmateriaal. Met dit materiaal kunt u zo aan de slag, alleen of met anderen.

Werkvormen voor kinderen

Iets meer vuur, wind en de Heilige Geest, maar wat precies....? Pinksteren is misschien wel het meest ingewikkelde en onbekende christelijke feest. JOP geeft ideeën om de betekenis van Pinksteren aan kinderen en jongeren uit te leggen. Deze vindt u hier

Voor kinderen van 9-12 jaar is hier een knutselcollage met vertelling en gesprek te downloaden. Doel is dat kinderen de gedachte 'de geest krijgen' letterlijk verwerken. De werkvorm duurt minimaal een uur. Meer werkvormen met kinderen/jongeren vindt u hier.

Voor de buurt

Bij Pinksteren denken veel mensen in eerste instantie aan mooi weer en een extra vrije dag. Dat is voor gemeenteleden vaak niet anders dan voor niet-kerkgangers. Hoe buit je die twee dingen - mooi weer (hopelijk) en een vrije dag - uit om je als kerk in je buurt te laten zien en uitnodigend te zijn voor de mensen in de wijk? Het document ´Voor de buurt´ geeft twee ideeën die goed te realiseren zijn: een barbecue in de tuin van/op het plein voor de kerk (of in een park in de buurt) en een inspiratiewandeling (met kaartjes met inspirerende teksten voor onderweg) die start bij de kerk.

Met Pinksteren naar Opwekking

Opwekking is een jaarlijks terugkerende conferentie in Biddinghuizen tijdens de pinksterdagen. In een gemoedelijke sfeer is er tijd voor ontmoeting, workshops, concerten en een uitgebreid kinder- en tienerprogramma. Door ruim zestigduizend bezoekers wordt gezamenlijk Pinksteren gevierd. Daar zitten veel jongeren uit de Protestantse Kerk bij. Marco (24) gaat nu al zo'n twaalf jaar naar Opwekking: "In groep zeven van de basisschool werd ik meegenomen door een klasgenootje en sindsdien ga ik bijna elk jaar. Ik vind het een prachtig weekend ertussenuit. Lekker in een tentje, lekker relaxed met mensen uit je dorp bij elkaar. De diensten zijn aansprekend, en even wat anders dan we gewend zijn. Dat is ook wel eens goed." Hij komt altijd opgewekt terug van zo'n weekend: "Drie dagen lang goede diensten en gezelligheid onderling. Het is heel gaaf om met zoveel christenen bij elkaar te zijn en te kamperen. Er hangt altijd een goede sfeer, je komt veel bekenden tegen van vakanties en je school." En de link met Pinksteren? Die ziet hij voor zichzelf niet direct. Wat de Heilige Geest voor hem persoonlijk betekent? "Jezus is via de Heilige Geest met ons om ons erdoorheen te helpen, te sterken en te bemoedigen, en het geloof uit te stralen naar anderen toe."

Boekje over de negen vruchten van de Geest

In aanloop naar Pinksteren is het boekje ‘de Geest krijgen’, over de negen vruchten van de Geest, voor slechts € 2,50 te bestellen. Per vrucht (liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid, goedheid, geduld, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing) een korte overdenking, passende bijbelteksten, een gebed, een lied, een gedicht en een mooie afbeelding. Te gebruiken bij bijvoorbeeld openingen van vergaderingen of voor persoonlijke inspiratie. Met dit boekje heeft u ook een kleine verzameling gedichten en gebeden voor andere momenten.