Symbolische bloemschikkingen voor Advent en Kerst 2016: de wereld omgekeerd

Het thema voor de symbolische schikkingen in de komende adventstijd en Kerst is 'de wereld omgekeerd' .

Het thema is geïnspireerd door het lied van Huub Oosterhuis: 'Deze wereld omgekeerd', een herdichting van de Lofzang van Maria. (Lied 1001 in Liedboek). Advent is een tijd van verwachten. De mensheid kijkt uit, verlangt, naar een wereld omgekeerd, een wereld waarin rede en gerechtigheid vanzelfsprekend zullen zijn.

De bloemschikkingen zijn voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondagen in de adventstijd, en kerst. Ze zijn gebaseerd op lezingen uit Jesaja en Matteüs. Ook de kindernevendienstprojecten van Kind op Zondag en Bonnefooi gaan over deze verhalen.

Spiegel

Zowel voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar als voor de adventszondagen en Kerst is gekozen voor de spiegel als dragend symbool. In de spiegel zie je, wat op het eerste gezicht verborgen is. Op de ronde spiegel, die wordt gebruikt als achtergrond van de schikking, worden stukken van een gebroken spiegel geplakt. Zo ontstaat een 'gebroken beeld': de gebrokenheid van de wereld of de gebrokenheid van het leven.

Op de spiegel in de schikking van de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de meeste spiegelstukken geplakt. In de adventsweken worden per zondag een of meer spiegelstukjes weggehaald, tot er met Kerst maar één stukje is overgebleven.

Helpdesk bij de schikkingen

Wie vragen heeft of behoefte aan meer toelichting kan contact opnemen met Charlotte Kwak: cye.kwak@gmail.com; of met Lijda van Kleij: lydavkleij@kpnplanet.nl

Brochure 'De wereld omgekeerd'

De bloemschikkingen zijn gemaakt door Anneke Booij en Adri Nuijten, en worden uitgebreid beschreven in de brochure 'De wereld omgekeerd: symbolisch bloemschikken voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondagen in de adventstijd en Kerst 2016'.
>Bestel de brochure 'De wereld omgekeerd' via webwinkel.pkn.nl/kerst

Meer symbolische bloemschikkingen

Meer symbolische bloemschikkingen voor het kerkelijk jaar, de vier seizoenen en speciale gelegenheden als doop, huwelijk of begrafenis zijn te vinden op www.symbolischschikken.nl, een intitiatief van de Raad van Kerken, Kerk in Actie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen.