Startdag jubileumjaar 500 jaar Protestant: 31 oktober 2016

Op 31 oktober begint het jubileumjaar waarin de Protestantse Kerk viert en herdenkt dat 500 jaar geleden de reformatie begon.

In de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam wordt daarom een programma georganiseerd voor gemeenteleden en geïnteresseerden uit het hele land.

Programma 

Theatermaker Kees Posthumus brengt met de muzikale voorstelling ‘Kom naar voren!’ bekende en minder bekende voorlieden van de reformatie voor het voetlicht.

Aan het podiumgesprek nemen deel: prof. dr. Ab Klink, oud-minister van volksgezondheid, dr. René de Reuver, scriba van de generale synode van Protestantse Kerk in Nederland , Mgr. dr. Hans van den Hende, voorzitter van de RK bisschoppenconferentie en oecumene-gedelegeerde, prof. dr. Mirjam van Veen (VU), prof. dr. Wim Janse (voorzitter Raad van Advies Refo500, conrector VU, decaan Faculteit Godgeleerdheid VU) en dr. Janneke Stegeman (theoloog van het jaar 2016).

Deze middag start ook de estafette ‘Als een lopend vuur’, een serie van activiteiten langs twaalf provincies gedurende het hele jubileumjaar. De dag wordt afgesloten met een korte vesper.

Verslaggeving in de media