Sprekerspool

In het kader van het jubileumjaar is een sprekerspool samengesteld. Ruim vijftig deskundigen hebben zich al aangemeld en de lijst groeit voortdurend.

De groep bestaat uit mensen uit verschillende hoeken van de kerk. De sprekers zijn beschikbaar voor een lezing over specifieke thema’s rond reformatie en kerkvernieuwing.

Op de sprekerslijst staan meer dan vijftig sprekers met uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld:

  • over Luther: Sabine Hiebsch, Klaas Zwanepol, Heleen Zorgdrager, Andreas Woehle, Tanja Kootte, Dick Akerboom.
  • over het Jodendom midden in de Reformatie: Rabbijn Lody van der Kamp.  
  • over vluchtelingen en vrijdenkers in de Reformatie: Mirjam van Veen.
  • over de verhouding kerk/staat en kerk/koninkrijk: Martien Brinkman.
  • over vrouwen van het protestantisme: Harm Veldman, Coby Jacobs-Gravesteijn, Els Kloek, Joanne Seldenrath.
  • over catholiciteit, de toekomst van kerk en oecumene: bisschop Gerard de Korte (Rooms-Katholiek) en aartbisschop Joris Vercammen (Oud-Katholiek).
  • over protestantse spiritualiteit: Kick Bras.
  • over Calvijn: Herman Speelman, Jan Dirk Wassenaar. 

Belangstellenden kunnen rechtstreeks contact opnemen met de sprekers; de contactgegevens zijn te vinden op www.refo500.nl.

>De pool is een gezamenlijk initiatief van Refo500 en de Protestantse Kerk Nederland.