Estafette Zuid-Holland: Dwars durven zijn

Dwarsliggen zit in het dna van protestanten. Dat is de overtuiging achter de estafettebijeenkomst ‘Dwars durven zijn’ van Zuid-Holland op 10 juni.

Van meet af aan waren protestanten gelovigen die zich sterk maakten voor individuele vrijheid en die van kerken en geloofsgemeenschappen. Protestari betekent getuigen en belijden, maar al op de klank af hoor je daarin verzet en protest.

Dat dwarse zat ‘m ook in de vorm van verzet tegen dwang van de toenmalige overheid en de rooms-katholieke kerk. De spannende vraag is waar je dat dwarse nu ziet of zou moeten zien. In de prikkelende lezingen op 10 juni komt dit aan bod. Theatermaker Kees van der Zwaard laat op een aansprekende wijze zien hoe ‘dwarsligger’ Luther heel dichtbij komt.

Estafettebijeenkomst ‘Dwars durven zijn’

Op zaterdag 10 juni arriveert de estafette ‘Als een lopend vuur’ in Zuid-Holland. Van Lisse tot Ouddorp, van Leiden tot Leerdam en alles wat daar tussen ligt. Hollanders zijn nu eenmaal geen simpele volgers, liever zetten ze zelf de trend, eventueel tegen allerlei mode en meestroomdwang in. Een protestant in deze regio is het opstaan en opkomen voor God en mensen diep eigen. Dat zit in hun genen.

Dwarsliggers zijn mensen die een visie hebben, lef en geloof om alleen te staan, als het niet anders is. Alle kans dat in de naaste toekomst zo’n protesterend en dwarsig geloof vaker dan voorheen gevraagd zal worden. Wat beweegt ze dan van binnen? Hoe naïef moet je zijn, eigenwijs en dwarsig om in een samenleving als die van nu de bazuin van het Evangelie te laten horen?

Daar gaat het over op 10 juni in de St Jan van Gouda, misschien wel de mooiste protestantse kerk van Nederland. Er is een aantrekkelijk programma van muziek, zang, inhoudelijke lezingen en drama. Laat deze viering er één mogen zijn voor heel Zuid-Holland, zodat het estafettestokje met een zekere fierheid wordt overgedragen aan Noord-Holland.

Programma 10 juni, Gouda

Middagprogramma vanaf 14.00 (inloop 13.30 in de St. Janskerk)

Om 14.00 uur gaat het middagprogramma van start in de St. Janskerk. Daarna worden in drie historische kerkgebouwen (naast de St. Janskerk ook de St Joostkapel en Oud-Katholieke kerk) een wandelconcert georganiseerd, afgesloten met een middeleeuwse maaltijd in de St Janskerk. Deelname kost € 15,00 p.p., opgave vooraf is noodzakelijk en kan via https://dwarsdurvenzijn.wordpress.com

Avondprogramma vanaf 19.15 uur

De St. Janskerk is ’s avonds het decor zijn van de Estafette-overdracht, een boekpresentatie, theatervertelling en een expositie: zingen in kleur, de psalmen verbeeld, allemaal betrekking hebbend op 500 jaar protestant. Naast prof. dr. H.J. Selderhuis, directeur Refo 500 en prof. dr. W.P. van den Berken zullen onder andere EO-presentator Tijs van den Brink, Corine Dijkstra (Wethouder ChristenUnie Gouda), drs P.L de Jong acte de presence geven. De avondbijeenkomst is vrij toegankelijk, wel wordt er gecollecteerd.

>Tijd en locatie Zaterdag 10 juni 2017: 14.00 en 19.15 uur St. Janskerk Gouda. Contact en informatie en aanmelden: https://dwarsdurvenzijn.wordpress.com. De estafettebijeenkomst in Zuid-Holland is georganiseerd in samenwerking met Refo500.