Estafette Utrecht: 'Je werk of je leven!í

Een van de invloedrijke inzichten van Luther is dat het wereldlijke beroep niet minder waard is dan het geestelijke beroep.

Een bakker die goed brood bakt en een eerlijke prijs vraagt staat niet lager op de maatschappelijke ladder dan de geestelijke in de
kerk. Het bekende Melkmeisje van de schilder Johannes Vermeer dat haar werk toegewijd doet in de keuken, is net zo betekenisvol bezig als de dominee in de kerk. Beiden vervullen in hun beroep een roeping. Van beiden wordt verantwoordelijkheid gevraagd.

Dit eerherstel voor het gewone leven heeft een enorme invloed gehad. Het heeft ons veel gebracht: welvaart, economische groei, emancipatie, gelijkwaardigheid. Hard werken werd een deugd. Eerlijkheid en verantwoordelijkheid idem. Je talenten ontwikkelen werd een opvoedingsideaal. De keerzijde was er ook, want in dit klimaat kon het kapitalisme ontstaan. En dat is niet vrij van uitwassen – is een harde les van de laatste decennia. Hard werken als deugd, kan omgekeerd betekenen dat wie niet presteert niets waard is. In dat denken ben je pas iemand wanneer je wat presteert. Het veel genoemde ‘calvinistische arbeidsethos’ heeft twee kanten. Tegen die historische achtergrond luidt de spannende vraag: Werken, waar doen we het voor?

Lesmateriaal en film
Onder het motto ‘Je werk of je leven?’ heeft de Utrechtse werkgroep twee kant-en- klare lespakketten ontwikkeld om met middelbare scholieren in gesprek te gaan over de studie- en beroespkeuze; er is een variant voor vmbo-mavo en voor havo-vwo. In twee filmpjes vertellen mensen in uiteenlopende beroepen over hun studie- en beroepskeuze en hun loopbaan tot dusver. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Wie ben ik? Wat heeft mijn interesse? Wat wil ik graag betekenen voor mijn omgeving? Wat zijn m’n drijfveren en idealen? Waar ga ik voor?

Het materiaal wordt gratis beschikbaar gesteld aan scholengemeenschappen; primair binnen de provincie Utrecht, maar ook elders in Nederland. Op 8 mei vindt een officiële presentatie plaats, waarbij Ben Tiggelaar (gedragswetenschapper, NRC- journalist) een uur in gesprek gaat met ca. 150 leerlingen van een scholengemeenschap in Amersfoort.

Aan het project is een wedstrijd verbonden. Leerlingen kunnen een opstel schrijven of een filmpje maken over de vraag: ‘Als ik over 50 jaar op mijn loopbaan terugkijk, wat wil ik dan zien?’

Op 3 oktober 2017 vindt een debatavond plaats over het thema, waarbij de focus vooral ligt op ouders/opvoeders, onderwijzers, decanen, etc. In dit debat komen de leerervaringen van de activiteiten met jongeren en hun docenten samen. Ben Tiggelaar zal ook hier zijn medewerking verlenen.

De werkgroep bestaat uit Bert de Leede (emeritus-predikant), Wim Vermeulen (predikant), Koos van Noppen (journalist) en Hugo Scherff (docent maatschappijleer).
Contact: info@jewerkofjeleven.nu https://www.jewerkofjeleven.nu/