Estafette Noord-Holland: laat de gemeente vooral zelf zingen

Noord-Holland vraagt aandacht voor de vele facetten van protestantse kerkmuziek. Koren zijn mooi, maar laat de gemeente vooral zelf zingen, zeiden de reformatoren. Soli Deo Gloria.

De Hervorming heeft het kerklied aan de gemeente teruggegeven: de Hebreeuwse psalmen en vele nieuwe liederen. Calvijn pleitte sterk voor samenzang in de eredienst. De Schrift moest niet alleen uitgelegd, maar ook gezongen worden. Petrus Datheen vertaalde het complete Geneefse psalter in het Nederlands. Deze berijming vond in calvinistisch Nederland grif ingang en heeft de kerkzang alhier sterk beïnvloed.

Vanuit de reformatorische gedachte van het ‘Priesterschap van alle gelovigen’ kregen gemeenteleden op deze manier een actieve rol in de eredienst. Meer dan de andere reformatoren had Luther een antenne voor het belang van kerkmuziek, ook instrumentaal. Hij vond dat er (na de theologie) geen kunst bestaat die aan muziek gelijkgesteld kan worden. Dit verklaart de rijke ontwikkeling van liturgie en kerkmuziek binnen lutherse tradities. De prachtige Bachcantates zijn er een voorbeeld van.

Programma

Datum: 17 juni Weesp
Tijd: 14.00-17.00 uur

Programma: Estafettebijeenkomst ‘Het lied op onze lippen - Het protestantse kerklied’. Zingen met het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken en met Liedboek Sessions onder leiding van Wim Ruessink.

Plaats: Grote of Sint Laurenskerk, Nieuwstraat 31, Weesp
Organisatie: 
Ds. Klaas Holwerda, Ds. Wilco Nijkamp. Aanmelden niet nodig. Toegang vrij.