Estafette in Limburg

Evenementen/500 jaar protestant/estafette in limburg

Tijdens de eerste bijeenkomst van de estafette ‘Als een lopend vuur’ staat de Bijbel centraal. Op 13 november wordt een gevarieerd middagprogramma georganiseerd met theater, muziek en exposities over de betekenis van de Bijbel toen en nu.

‘Alleen door de bijbel’ (Sola Scriptura) is een bekend motto van de Reformatie. Tijdens de Reformatie gingen gewone mensen zelf de Bijbel lezen. Dat kon, omdat er veel bijbels in de volkstaal van de drukpers rolden. Maarten Luthers vertaling, die voortbouwde op het werk van Erasmus, vond gretig aftrek. Vandaag is de Bijbel zelfs het meest vertaalde boek ter wereld. In de 16e eeuw was men gewend aan afbeeldingen (gravures, schilderijen, glas-in-loodramen) om de bijbel dichter bij de mensen te brengen. Onze tijd kent veel andere nieuwe mogelijkheden (film, toneel, sacred dance, strips, songs en bibliodrama).

Programma​ 13 november 2016

 • 14.00 inloop en gelegenheid tot bezoek van diverse exposities
 • 14.50 Start officiële programma
 • 15.00 Sola Scriptura! Solo Scriptura? Muzikale theaterscenes over 500 jaar reformatie en de Bijbel. Door theoloog en theatermaker Ferdinand Borger
 • 16.00 Overdracht estafette naar Gelderland
 • 16.15 Einde programma
 • Tot 17.30 Gelegenheid tot rondkijken en ontmoeting
 • Exposities en demo​nstraties

In de Minderbroederskerk en het naastgelegen ontmoetingscentrum zijn verschillende tentoonstellingen te bezichtigen over de Bijbel en de boekdrukkunst.

 • Tentoonstelling van de mooiste Bijbelverhaal van jongeren.
 • Korte video’s over boekdrukken (van het museum over boekdrukkunst Van Plantin-Moretus, Antwerpen)
 • Demonstraties van oude technieken en boekdrukkunst (Gelderse Groep van Ambachten / museum Oude Boekdrukkunst)
 • Vitrines met brede variatie aan bijbels
 • De nieuwste bijbels (Nederlands Bijbel Genootschap)
 • “In de schoenen van …..” (oecumenische bibliodramagroep “Het Leerke”)*​
 • In de schoene​n van...

Tussen 14.00 – 15.30 uur kunnen aanwezigen als het ware “in gesprek gaan” met Luther en zijn tijdsgenoten in één van de ruimten van het Ontmoetingscentrum. Via de ‘lege stoel’ kunnen zij dichter bij Luther komen. Na 15.30 uur blijft de ‘stoel’ staan, maar gaat de bibliodramagroep verder in de Minderbroederskerk. (meer informatie​)

Locatie en aanmelden​

 • Zondag 13 november 2016
 • 14.00 – 17.30 uur
 • Minderbroederskerk en ontmoetingscentrum
 • Minderbroederssingel 15-F, Roermond
 • Meer informatie via http://classislimburg.nl/nieuws/

Materialen

Organisatie: estafette-werkgroe​p Limburg

Deze estafettebijeenkomst wordt georganiseerd door de classis Limburg in samenwerking met de classis Peel- en Kempenland. De werkgroep bestaat uit:

 • H.H. de Haan – Verduyn uit Maastricht: preses classis Limburg / coördinator
 • T.C.M. Boekenstijn – Dronkert uit Eindhoven - predikant
 • R. Hamberg uit Venlo – organist
 • L.H. Janssen – Dekkers uit Roermond - voorzitter Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk.