Estafette Groningen

De vrouwen van het protestantisme staan centraal in de estafettebijeenkomst 'Goeie genade, wat een portretten' op 4 maart in Appingedam.

Vrouwen en het protestantisme hebben een ongemakkelijke verhouding. Het protestantisme heeft effect gehad óp vrouwen (en heeft het nog). En vrouwen hebben bijgedragen áán het protestantisme en doen dat nog steeds. Maar was en is het protestantisme daarmee voor hen ook een positieve kracht ? Zit er in het protestantisme iets dat van speciale betekenis kan zijn voor vrouwen: hun positie in kerk en samenleving, hun beleving en rol? Of zijn zij beter af met minder protestantisme?

In de feestelijke estafettebijeenkomst ‘Goeie genade, wat een portretten’ zal de bijdrage van vrouwen aan de doorwerking van de boodschap van het protestantisme in het licht worden gesteld, vanaf het prille begin tot nu. Het programma bevat een lezing en een eigentijdse cantate, workshops (gesprek, zang, creatieve verbeelding of dans) en een viering. Allemaal met het oog op de bevrijdende kracht van genade in en door vrouwen.

De dag is voor vrouwen én mannen!

Programma 4 maart

Lady Speaker: Mevr. Adri Perdok

10:00 Inloop met koffie

10:30 Opening en estafette overdracht

10:45 Lezing 'Onvoltooide bevrijdingsgeschiedenis' prof. dr. Heleen Zorgdrager (PTHU).
Aansluitend reacties uit de zaal

11:30 Pauze

11:50 Interviews:

  • Mevr.Svetlana Hakobjan – Vluchteling uit Armenië
  • Mevr. Grondsma-Wiersma - actief binnen de kerk en Passage afdeling Marum
  • Mevr. ds. Karin v.d.Broeke – preses generale synode Protestantse Kerk in Nederland
  • Mevr. de Groot - bijbellezen in eigen taal
  • Mevr. Agnes Mulder - CDA – lid van de Tweede Kamer

Reacties uit de zaal

12:45 Lunch

13:45 Workshops:

  • Heleen Zorgdrager, doorpraten over haar lezing 'Onvoltooide Bevrijdingsgeschiedenis
  • Miriam Geerts, workshop te geven rondom bewonderde vrouwen op geloofsgebied.
  • Ulrike Neumann, sacrale dans
  • Vincent Hensen, workshop zingen van liederen uit de Reformatie
  • Almatine Leene , gesprek rond Vrouwen uit de Bijbel en de Vrouwenbijbel

14:45 Korte pauze

15:00 Vesper met 'Huizinger Hervormingscantate', muziek: Kees Steketee, tekst: Barbara de Beaufort

16:00 Sluiting

Praktische informatie en aanmelden

Zaterdag 4 maart 2017, 10.00u – 16.00u.
Nicolaïkerk en Franse School, Wijkstraat 30, 9901 AJ Appingedam
Toegang: gratis (bijdrage lunch: €5)
Aanmelden: Afien Kloosterhof-Tiesma, artiesma@ziggo.nl, tel. 0596 624890