Achtergrond bij dit project

In opdracht van het moderamen is de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in 2015 gestart met de voorbereidingen voor een programma rond de viering van 500 jaar protestantisme, lopend van 31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017.

Ds. dr. Margriet Gosker is, op vrijwilligersbasis, aangesteld als projectcoördinator van dit jubileumproject. Zij wordt ondersteund door de dienstenorganisatie en geflankeerd door een klankbordgroep bestaande uit de volgende mensen:

  • Ds. Trinette Verhoeven, president van de evangelisch-lutherse synode
  • Dr. Mirjam van Veen, kerkhistoricus Vrije Universiteit Amsterdam 
  • Jan Schinkelshoek, directeur Schinkelshoek & Verhoog
  • Eveline Vrolijk, gemeenteadviseur (Kerk in Actie)
  • Dr. Bert de Leede, oud-universitair docent en onderzoeker van de Protestantse Theologische Universiteit\n
  • Dr. Harm Dane, oud-medewerker van het Protestants Centrum Toerusting en Educatie en het Expertisecentrum van de  Protestantse Kerk Nederland
  • Sjaak van ’t Kruis, beleidssecretaris van de scriba van de Protestantse Kerk Nederland