500 jaar Protestant: Geloofwaardig: Jubileumcampagne 2017

In 2017 bestaat het protestantisme 500 jaar. Veelkleurig, dynamisch en actueel; waard om samen te vieren.

Naast en met verschillende kerkgenootschappen en oecumenische organisaties herdenkt en viert ook de Protestantse Kerk de Reformatie. Van 31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017 vieren wij, dat 500 jaar geleden een vernieuwingsproces begon, dat de kerk en de wereld fundamenteel heeft veranderd. www.500jaarprotestant.nl 

Vernieuwingsproces 

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze haast mythische gebeurtenis en de uitwerking hiervan, wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen: een vernieuwingsproces  dat de kerk en de wereld heeft veranderd.

In 2017 staan we hierbij stil en kijken we vooruit. Naast en met verschillende kerkgenootschappen, oecumenische organisaties en gelegenheidscoalities herdenkt en viert de Protestantse Kerk 500 jaar protestantisme.

Campagne 2017: 500 jaar protestant

Vanaf 31 oktober 2016 tot en met 31 oktober 2017 organiseert de Protestantse Kerk vanuit de campagne 2017: 500 jaar protestant tal van activiteiten rond 500 jaar protestantisme. Het jaar wordt geopend met een startbijeenkomst in Amsterdam, gevolgd door een estafette door het hele land en eindigt met een slotviering in de Dom in Utrecht.

>Ds. dr. Margriet Gosker is namens de Protestantse Kerk de projectcoördinator van dit jubileumproject

Volg het Reformatiejaar op facebook

In deze groep wordt informatie gedeeld over activiteiten in het kader van het Reformatiejaar 2017.

>Ga naar de facebookpagina