'Migrantenkerken' (interculturele kerken)

De Protestantse Kerk wil kerk zijn met andere kerken.

Interculturele kerken zijn gemeenschappen van bewuste christenen met diverse etnische achtergronden, met veel samenhorigheid en veel geloofsvuur. Er zijn zo'n 1,3 miljoen migrantenchristenen in Nederland. 800.000 hebben hun wortels buiten Europa en 500.000 mensen binnen Europa.

'Migrantenkerken' of 'interculturele kerken'?

We gebruiken bij voorkeur de term 'interculturele kerken' omdat hiermee wordt aangegeven dat veel deelnemers de Nederlandse nationaliteit hebben, maar een andere culturele achtergrond. Op de website gebruiken we ook de term ‘migrantenkerken’, omdat dit een term is die door anderen veel gebruikt wordt, zoals door SKIN Nederland (die dit ook aanvult met 'internationale kerken'). Steeds wordt gepoogd om het verschil te duiden tussen de ‘autochtone’ en de ‘allochtone’ kerken. De term 'migrantenkerken' wordt ook toegepast door het Centraal Bureau van de Statistiek en is een puur technisch begrip, zonder het streven om historisch of inhoudelijk correct te zijn.