Dossier 'Christenen in verdrukking'

In landen als Irak, Pakistan en SyriŽ zijn christenen in de minderheid. Kerk in Actie - de Protestantse Kerk in actie - steunt hen.

Kerk in Actie werkt samen met kerken die bruggen willen bouwen in conflictgebieden en die zich samen met anderen inzetten voor vrede en recht. 

Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 miljoen van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen. Zie de actie 'Versterk de kerk' van Kerk in Actie.