Agenda

  There is More 2018
  -

  There is More is dit jaar het kern-evenement voor het Evangelisch Werkverband. De conferentie zal plaatsvinden van 18 tot 20 oktober in De Basiliek te Veenendaal

  Studiemiddag Godsbeelden en seksueel misbruik

  Voor mensen, vrouwen ťn mannen, kan er als zij opgegroeid zijn met geloof en godsdienst een vermenging ontstaan van een seksueel misbruik- en godsdiensttrauma. Daarover spreekt Adriana W. Balk- van Rossum op deze studiemiddag.

  1000 stemmen zingen Oosterhuis

  Op zondagmiddag 21 oktober wordt in Eindhoven met een groot koor, orkest en een volle zaal de 85ste verjaardag van Huub Oosterhuis gevierd. Centraal thema is de zorg om de aarde.

  Inspiratiefestival 2018: Geloven in beweging
  -

  De Protestantse Theologische Universiteit (PthU) en de Protestantse Kerk organiseren samen met de Wereldraad van Kerken en de Eilander kerken, dit inspiratieweekend.

  IZB-toerustingsmorgen voor ouderenbezoekwerk

  De redactie van het tijdschrift ĎLichtspoorí organiseert zaterdag 27 oktober in Amersfoort een toerustingsochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat.

  Orgelmis van Bach in de Lutherse kerk in Den Haag

  Op 27 oktober zal de Grote Orgelmis van Bach in de Lutherse kerk in Den Haag worden uitgevoerd door het projectkoor Chordiality o.l.v. Patrick Pranger, met medewerking van Sander van den Houten, orgel.

  Landelijke dag 'Geraakt door Verlies'

  Zaterdag 27 oktober is de landelijke dag Geraakt door Verlies. Deze dag is voor iedereen die een familielid, vriend(in), collega, naaste heeft verloren. Spreker is PKN ds.Pieter Both, schrijver van het boek: "Dag zeggen, dolen in rouw".

  Bijbelzondag

  Op zondag 28 oktober is het Bijbelzondag. Samen met kerken in Nederland en Vlaanderen willen we deze dag extra stilstaan bij de Bijbel. Viert u het met ons mee?

  Feestelijke Zeemanskerkendienst in Rotterdam

  Elk jaar wordt Hervormingsdag in Rotterdam gevierd met een feestelijke Zeemanskerkendienst in de Andreaskerk. Een muzikale dienst met viering van het Avondmaal. Na afloop koffie of thee met appeltaart.

  Verkendagen pionieren
  -

  Interesse in pionieren of nieuwe kerkvormen? Kom op 30 oktober, 5 november of 12 november naar een verkendag.

  Hervormingsdaglezing in Rotterdam

  Op Hervormingsdag, 31 oktober, wordt jaarlijks in Rotterdam de hervormingsdaglezing georganiseerd. Dit jaar spreken daar dr. Martin L. van Wijngaarden en prof. dr. Mirjam van Veen.

  Woord in uitvoering

  Op 31 oktober spreken rabbijn dr. Tzvi Marx en prof. dr. Dineke Houtman op een studiedag voor predikanten in Nijkerk.

  predikantensymposium: Vervolging, kans of bedreiging?

  Is vervolging voor christenen alleen maar een bedreiging of biedt het ook kansen? Over die vraag gaat een symposium voor predikanten, dat SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) op vrijdag 9 november 2018 organiseert in De Schakel in Nijkerk.