Agenda

  Studiemiddagen 'Geest van Hierboven'
  -

  Wim dekker geeft in 2019 weer een leeskring voor predikanten en andere theologen gedurende vijf middagen. Het thema is dit jaar: Geest van hierboven.

  ‘Mozaïek van kerkplekken’ in Drachten

  Nieuwe vormen van kerk-zijn staan bij deze bijeenkomst centraal. Iedereen die hierover geïnformeerd wil worden of dit traject feedback wil geven is welkom.

  Boekpresentatie: Naar de bronnen van de Iona Community

  Benieuwd naar de liturgie van de Iona Community? Of wilt u een hernieuwde kennismaking en nu in het Nederlands? Dat kan. Op zaterdagmiddag 12 januari is er in Amersfoort een boekpresentatie van 15 vertalingen van liturgieteksten van de Iona Community.

  Gespreksmiddag platform Appèl Kerk en Israël

  Is de term onopgeefbare verbondenheid aan herziening toe? Ds. Jan Offringa riep veel reactie op met zijn stelling dat de speciale verbondenheid met Isra?l uit de theologie geschrapt kan worden. Als we Jezus losmaken van Tora, over wie hebben we het dan? H

  De Vlaamse Primitieven - een mini-college door Kathleen Verdult

  De Protestantse Kerk in Woensdrecht (PKGW) organiseert een college over De Vlaamse Primitieven. De Vlaamse primitieven speelden in de 15e eeuw een grote rol in het verbeelden van bijbelverhalen. Kathleen Verdult laat het zien en geeft uitleg.

  Gave Festival

  Gave organiseert op zaterdag 19 januari in Ede het tweede Gave Festival voor jongeren. Een multiculturele ontmoeting tussen Nederlandse en vluchtelingenjongeren met muziek, spel, sport en lekker eten.

  Week van Gebed voor de eenheid van de christenen
  -

  'Recht voor ogen' is dit jaar het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië.

  Pionierstraining
  -

  Pionieren is geweldig, maar kan soms ook eenzaam en weerbarstig zijn. De pionierstraining biedt praktische tips, visie, inspiratie en verbondenheid met anderen.

  Vervolgcursus Academie Muziek en Theologie
  -

  In vervolg op drie cursusdagen in 2018 organiseert de Academie Muziek & Theologie in februari en maart 2019 opnieuw een driedaagse cursus voor (leidinggevende) muzikanten en zangers.