Zangzaterdag in Enschede

Op zaterdag 27 januari 2018 wordt er een 'zangzaterdag' gehouden in de Ontmoetingskerk in Enschede. Op die dag worden liederen gezongen en toegelicht uit de recente oecumenische zangbundel 'Zangen van zoeken en zien'.

Op de zangzaterdag worden liederen gepresenteerd en gezongen uit de oecumenische bundel Zangen van zoeken en zien, die in 2015 is verschenen. De bundel bevat ca. 750 moderne kerkliederen voor parochies, gemeenten en andere gemeenschappen die op een vernieuwende, niet-traditionele manier liturgie willen vieren. Liederen waarin op een creatieve en vrijmoedige manier wordt omgegaan met de Bijbel en de geloofstraditie, in een eigentijdse geloofstaal en beeldspraak. Uitnodigend en verbindend. Oude en nieuwe klanken. 

Veel van deze liederen zijn geschreven door tekstdichters en componisten uit Noord- en Oost-Nederland. Uit deze liederen is voor deze dag een keus gemaakt. We zingen composities van Chris van Bruggen, Anneke van der Heide, Chris Fictoor en Peter Rippen op teksten van Marijke de Bruijne, Henk Jongerius, Michaël Steehouder en Herman Verbeek. 

De zangzaterdag is bedoeld voor koorzangers, voorgangers en vrijwilligers in de liturgie en voor iedereen die graag nieuwe liederen zingt. De liederen worden ter plaatse ingestudeerd, eenstemmig en meerstemmig. 

De dag wordt besloten met een vesperviering waarin enkele van de ingestudeerde liederen worden gezongen. Ds. Jaco Zuurmond van de Ontmoetingskerk zal daarin voorgaan. Ook wie niet aan de zangzaterdag deelneemt, is bij deze vesper van harte welkom.

Locatie

Ontmoetingskerk, Varviksingel 139, Enschede

Website

http://www.projectoecumenischeliedbundel.nl

Meer informatie en contactgegevens

  • Tijd: 10.00 - 16.00 uur (inloop met koffie vanaf 9.30 uur)
  • Aanvang vesper: 15.30 uur
  • Bijdrage: € 10,- per persoon, inclusief zangpartijen en koffie/thee/frisdrank (vesper gratis)
  • Voor de lunch neemt u zelf broodjes mee
  • Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld in verband met de planning
  • E-mail (ook voor verdere informatie): zangzaterdag@gmail.com

 

Terug naar overzicht