Week van Gebed 2018: Recht door Zee

-

De Week van Gebed om de eenheid wordt gehouden van zondag 21 tot zondag 28 januari 2018.

Het thema van de jaarlijkse gebedsweek, die georganiseerd wordt door MissieNederland en de Raad voor Kerken, is dit jaar 'Recht door zee'. Dit thema is door christenen uit het Caribisch gebied aangereikt, en haakt in op het danklied dat Mozes en zijn zus Mirjam zongen na de doortocht van het volk Israël door de Schelfzee (Exodus 15:2-21). ‘Vrijheid van slavernij’ is een belangrijk onderwerp tijdens de gebedsweek.

Kerken kunnen gebruik maken van verschillende materialen. Het boekje met de liturgie, posters op A4- en A2- formaat en bidkaartjes zijn te bestellen op de website van de Raad voor Kerken. Verder is op de website een meditatie te vinden, een introductie op het thema, informatie over de oecumenische situatie op de Cariben, materiaal voor de kindernevendienst/zondagsschool, en bloemschikkingen.

Basisscholen
Nieuw is het materiaal voor de basisscholen. Plaatselijke kerken krijgen een instrument in handen om het thema van de week en het gebed op de bovenbouw van de basisschool aan de orde te stellen. Het materiaal is zo geschreven dat het voor openbare scholen geschikt is.

Traditie
Zowel de Raad als MissieNederland kent een lange gebedstraditie. Afgelopen jaar deden in Nederland meer dan 200.000 mensen mee aan deze Week van Gebed. Zie voor het materiaal van MissieNederland www.weekvangebed.nl.

Vijf tips
Lees hier vijf tips voor de Week van Gebed 2018

Website

http://www.weekvangebed.nl

Meer informatie en contactgegevens

Raad van Kerken: http://www.raadvankerken.nl/?b=4427

Terug naar overzicht