Theologenconferentie over ‘ruimte voor de Geest’

Op maandag 29 januari vindt in Harderwijk de jaarlijkse Theologenconferentie van het Evangelisch Werkverband plaats met het thema 'Ruimte oor de Geest - handreikingen voor geloofs- en gemeenteopbouw'.

Sprekers zijn ds. Jelle de Kok, ds. Jacques Helder en dr. Gerrit Vreugdenhil. ’s Ochtends zal ds. Jelle de Kok door dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, worden bevestigd als predikant-toeruster binnen de Protestantse Kerk namens het Evangelisch Werkverband.

Theologenconferentie

De theologenconferentie is een toerustingsdag voor predikanten en kerkelijk werkers waarin zij dit jaar concrete handreikingen ontvangen over de praktijk van het werk van de Geest in gemeenteopbouw. Daarnaast is er op meerdere momenten in het programma ruimte voor aanbidding, verwerking en gebed voor elkaar.

Sprekers
Na zijn bevestiging zal ds. Jelle de Kok zal spreken over het thema ‘Ruimte voor de Geest - handreikingen voor de praktijk van geloofs- en gemeenteopbouw’. Welke visie hebben we op het werk van de Heilige Geest in ons werk en in onze theologie? Welke blokkades kun je tegenkomen? Valt het werk van de Geest te structureren? In de praktijk van gemeenteopbouw zal hij handreikingen doen

’s Middags zal ds. Jacques Helder, predikant in Scherpenzeel en voorzitter van de Lucasorde, reflecteren op de bijdrage van Jelle de Kok en ook eigen ervaringen inbrengen. Daarna zal dr. Gerrit Vreugdenhil uit Gouda spreken over ‘De gemeente dienen in betoon van Geest en kracht’, waarin hij ook in gaat op de geestelijke strijd die dit met zich meebrengt. Hoe ga je om met strijd wanneer je meer ruimte geeft voor de Geest in de gemeente? Hoe ga je om met de pijlen van ontmoediging en verleiding die op je afkomen?

De Theologenconferentie vindt maandag 29 januari van 9:30 - 15:30 u (inloop 9.30u) plaats inKerkelijk Centrum de Regenboog in Harderwijk. Aanmelden kan via www.ewv.nl.

Terug naar overzicht