Studiemiddagen 'Geest van Hierboven'

-

Wim dekker geeft in 2019 weer een leeskring voor predikanten en andere theologen gedurende vijf middagen. Het thema is dit jaar: Geest van hierboven.

De leeskring bestaat uit 5 middagbijeenkomsten en start op 9 januari 2019.

Centraal staan twee recente boeken over de pneumatologie. Het eerste is van J. Veenhof, De kracht die hemel en aarde verbindt. De identiteit van de geest van God als relatiestichter, Boekencentrum 2016. Het tweede is van Willem Maarten Dekker en Andries Zoutendijk, De Geest onderscheiden , Boekencentrum 2017.

In beide boeken wordt vaak gerefereerd aan O. Noordmans. Daarom zullen we ook een paar centrale stukken uit het Verzameld Werk van Noordmans bespreken, die handelen over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Voor zover daar nog ruimte voor is zal ook aandacht gegeven worden aan de wending , die zich bij A. van de Beek voltrok, toen hij zijn eerste boek over de Geest: De adem van God, uit 1987 min of meer herriep en met een nieuwe pneumatologie kwam in Lichaam en Geest van Christus, Boekencentrum 2012. De eerste twee boeken worden door iedereen gelezen. De andere literatuur zal er bij betrokken worden door de studieleider of door leden van de leeskring, die hier een taak op zich willen nemen.

In deze brede oriëntatie gaat het uiteindelijk om de vraag of er in de huidige preken en kerkelijke praktijken binnen de hoofdstroom van de protestantse kerken voldoende aandacht is voor de Heilige Geest en zijn werk. Vanouds werd binnen de bevindelijke stroming van het gereformeerd protestantisme in dit opzicht gesproken van een manco. Nu gebeurt dit met name vanuit de charismatische beweging binnen en buiten deze kerken. Wij willen het ons bij de beantwoording van deze vraag zeker niet gemakkelijk maken. Vandaar de brede oriëntatie met steeds daarbij reflecties op onze eigen kerkelijke praktijken en verkondiging.

* Data: 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei 2019 van 13.00-16.00 uur
* Locatie: Kerkgebouw de Kandelaar, Nijkerk
* Tarief: € 95,-
* Studiebelasting: in totaal 80 à 100 uur

Locatie

Nijkerk, Kerkgebouw de Kandelaar

Website

https://www.izb.nl/areopagus/cursusaanbod/

Meer informatie en contactgegevens

Aanmelden via: www.izb.nl/areopagus/cursusaanbod

Terug naar overzicht