Studiedag over pionieren

Op 26 januari organiseert Op Goed Gerucht samen met de Protestantse Kerk in Nederland een studiedag over pionieren.

Pionieren heeft soms een orthodox imago, dan gaat het al snel over ‘zieltjes winnen’. Tegelijk heeft een derde van de pioniersplekken een liberale insteek. Maar welke missiologie drijft deze plekken? Er is vaak verlegenheid hiermee. Wat drijft je? Wat geloof je? Waarom is missionair werk belangrijk? Hierover gaat de studiedag van Op Goed Gerucht op vrijdag 26 januari.

Tijdens de studiedag spreekt prof. dr. Mechteld Jansen. Zij is missiologe met een brede blik. Ook spreekt prof. dr. Chris Doude van Troostwijk, hij geeft een filosofische onderbouwing voor een liberale missiologie. ‘s Middags is er muziek met de Haarlemse stadsdominee Tom de Haan, en er is een keuzeprogramma met workshops rond dans, drempels, coaching, pionieren en discussie met de sprekers.

Op Goed Gerucht - een beweging van theologen met lef, spiritualiteit en humor - organiseert deze studiedag in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland. De studiedag start om 10.30 uur en wordt afgerond rond 16.30 uur. Tussen de middag treedt The Irrational Library op, de band waarin Tom de Haan, stadspredikant in Haarlem, zijn andere passie uitleeft. Ook is er gelegenheid in gesprek te komen met pioniers.

Tijdens de studiedag zijn de volgende workshops te kiezen:
1. Kom in gesprek. In discussie met Chris Doude van Troostwijk
2. Kom eens proeven aan pionieren. De denk- en werkwijze van missionair werk. Door Anneke van der Velde van het landelijk team pionieren van de PKN.
3. Hoe je passie of hobby in te zetten in het pionieren? Coaching workshop door Janneke Nijboer.
4. Dansen vanuit hartsverlangen. Door: Dansklooster.
5. Komt het wel goed? Over de drempels om te beginnen. Door René van der Rijst.
6. Kom in de context. Contextueel Bijbel lezen. Door: prof. dr. Peter-Ben Smit

Locatie

Hydepark, Doorn

Meer informatie en contactgegevens

Kosten: € 40- (€ 30,- voor studenten)
Opgeven voor 18 januari bij opgoedgerucht@gmail.com

Terug naar overzicht