Petrus presenteert: publiekscollege 'De weg naar spiritualiteit'

In januari, februari en maart 2019 geeft dr. Arjan Plaisier, docent spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit, vijf publiekscolleges over spiritualiteit en de christelijke traditie.

Spiritualiteit is ‘in’. Dat wordt vaak in één adem gezegd met: de kerk is ‘uit’. Wie spiritueel gevoed wil worden, is niet geneigd dit in de kerk te zoeken. Soms heeft de kerk het daar ook wel naar gemaakt. Toch is dat de halve waarheid. Voor velen is de kerk wel een ruimte van spiritualiteit. In ieder geval is het christelijk geloof een bij uitstek spirituele religie. Wie serieus kennis neemt van de christelijke traditie, zal verrast worden door de spirituele rijkdom ervan.

In een serie van vijf publiekscolleges komen diverse aspecten van het thema naar voren. Achtereenvolgens is dat:

  • de weg naar spiritualiteit
  • de weg naar binnen
  • de weg van het gebed
  • de weg van het woord
  • de weg van kerk en liturgie

15 januari: De weg naar spiritualiteit
In dit eerste college staan we stil bij de spirituele verarming van een bestaan dat door wetenschap en techniek, bureaucratie en anonimiteit wordt bepaald en waarin bronnen van geestelijk leven zijn uitgedroogd. Hoe komt het dat de kerk de afgelopen decennia spiritueel verarmd raakte?
Wat zoeken mensen als het gaat om spiritualiteit?

Meer informatie en contactgegevens

Overige data: 29 januari, 12 februari, 26 februari en 12 maart
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Plaats: Vrije Universiteit te Amsterdam
Toegangsprijs (inclusief koffie/thee) per college: € 7,50. Passepartout voor 5 colleges: € 30,-
Docent: dr. Arjan Plaisier (docent spiritualiteit aan de Protestantse Universiteit)

Aanmelden kan via www.protestantsekerk.nl/publiekscolleges.

Terug naar overzicht