Over Agenda

In de agenda van www.protestantsekerk.nl wordt aandacht gevraagd voor activiteiten die zijn georganiseerd door de landelijke en regionale Protestantse Kerk en haar partners.

Ook worden activiteiten opgenomen die van belang zijn voor gemeenteleden, kerkelijk kader en beroepskrachten binnen de Protestantse Kerk. 

Zoeken in Agenda

De agendaberichten zijn te filteren zowel op Categorie als op Maand.

  • In Categorie is met behulp van een schuifbalk het onderwerp te kiezen waarover nieuwsberichten worden gezocht.

  • In Maand is de maand te selecteren waaruit u berichten zoekt.

Agendaberichten aanleveren

Berichten voor de agenda kunnen worden gestuurd aan de webredactie. Deze bekijkt of een activiteit speciaal van belang is voor de Protestantse Kerk: plaatselijk, landelijk en internationaal.
>Stuur agendaberichten aan webredactie@protestantsekerk.nl