Instructiebijeenkomst 'Bijbellezen in een multiculturele groep'

Wilt u komend jaar met een multiculturele groep aan de slag met Bijbellezen? De Protestantse Kerk heeft materiaal hiervoor ontwikkeld en organiseert op 15 januari een instructiemiddag.

Steeds vaker gebeurt het dat Nederlanders en migranten samen in een groepje de Bijbel lezen. Dat is ontzettend leuk, zinvol en spannend. Maar het is niet altijd makkelijk. Er zijn hobbels te nemen van bijvoorbeeld grote verschillen in cultuur en taal. Hoe pak je zoiets het beste aan? En welk materiaal kan je gebruiken? De Protestantse Kerk is samen met de Stichting Geloofsinburgering hiervoor een handleiding en materiaal aan het ontwikkelen.

Ook in het nieuwe jaar willen we doorgaan met leren van pilotgroepen die met dit materiaal aan de slag gaan. Er hebben zich al enkele nieuwe groepen gemeld. De instructiebijeenkomst hiervoor wordt gehouden op dinsdag 15 januari om 14.00 uur in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Haydnlaan 2A te Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u een instructiemap. We verwachten van u dat u na het gebruik van het materiaal ons feedback geeft om het materiaal te verbeteren.

Nadere informatie of coaching kan bij ds. Simon de Kam, verbindend specialist interculturele kerken (migrantenkerken), s.dekam@protestantsekerk.nl of 06-21565051.

Website

http://www.bijbellezenmetmigranten.nl

Terug naar overzicht