Cursus Geloof en Werk

-

In het dagelijks werk van de predikant of kerkelijk werker, in pastoraat en prediking, gaat als vanzelfsprekend veel aandacht naar de breuklijnen en crises in het leven van de gelovigen: geboorte, ziekte, overlijden, etc.

Het leven van alledag wordt natuurlijk niet alleen getekend door crises maar ook door de gewone alledaagse beslommeringen, zoals bijvoorbeeld werk. In hoeverre speelt dit alledaagse leven zich af voor het aangezicht van God en wordt er in pastoraat en prediking theologisch op gereflecteerd? Deze cursus stelt in theologische reflectie en praktische bezinning de relatie tussen het geloof en ons dagelijks werk centraal en wordt ook in de context, op de werkvloer, gegeven. De cursus valt onder het studieverlof onder eigen regie en start 9 oktober 2017. 

> Cursusdagen 9 oktober 2017 en 22 januari 2018. Meer informatie en aanmelding

Terug naar overzicht