Conferentie There is More

-

'Op weg naar een krachtige bediening’ is het doel van de driedaagse conferentie met bijbels en theologisch onderwijs, persoonlijk gebed met handoplegging en ruimte om ervaring op te doen met de geestelijke gaven.

Het Evangelisch Werkverband (EW) organiseert voor de 2e keer There is More, een conferentie voor leiders uit alle kerken en denominaties en voor ieder die zich wil inzetten voor geestelijke vernieuwing in de kerk en in missionair werk. Naast dr. Randy Clark is dit jaar dr. Sam Storms uitgenodigd als hoofdspreker. Ook de evangelisten Paul Martini en Richie Seltzer zijn weer van de partij. Voor het eerst zullen er dit jaar seminars zijn die zich richten op specifieke thema’s. Meer dan vorig jaar is er ruimte om met elkaar te oefenen rondom profetie en genezing. Ook zal er elke dag gebed met handoplegging zijn voor ieder die dat wil.

Het EW is voornamelijk werkzaam voor de Protestantse Kerk in Nederland, maar There is More heeft een breed karakter en richt zich bewust op de kruisbestuiving tussen evangelisch en protestants. Hans Maat (directeur EW): “Wij hebben elkaar in dit land nodig. Juist in dit jaar dat we 500 jaar Reformatie herdenken willen opnieuw die eenheid in Christus zoeken met leiders uit protestante, katholieke en evangelische kerken.”

>7 t/m 9 september 2017 in De Basiliek, Wiltonstraat 56, 3905 KV te Veenendaal. Opgave via www.thereismore.nl.

Terug naar overzicht